Studentai, banke „Snoras“ pasirašę sutartis dėl Studijų kredito, jau gali kreiptis į Šiaulių banką

2011-12-15

Nuo gruodžio 15 d. Šiaulių bankas kviečia studentus, šį rudenį sudariusius valstybės remiamų paskolų sutartis su banku „Snoras“, kreiptis į Šiaulių banką ir pasirašyti naujas paskolų sutartis likusiai neišmokėtai sumai.

Šią savaitę Valstybinis studijų fondas patvirtino sąrašą studentų, kurie galės pasirašyti sutartis likusiai neišmokėtai paskolos sumai. Šie studentai per 7 dienas, t.y. nuo gruodžio 15 d. iki gruodžio 21 d., turi kreiptis į vieną iš penkių bankų, laimėjusių LR finansų ministerijos skelbtą atranką teikti valstybės remiamus kreditus studijų kainai, gyvenimo išlaidoms arba dalinėms studijoms užsienyje apmokėti.

Šiaulių bankas kviečia studentus atvykti ir sudaryti naujas sutartis - valstybės remiamiems studijų kreditams Šiaulių bankas netaiko kredito administravimo, dokumentų analizės, įsipareigojimo mokesčių.

Kreipiantis į Šiaulių banką dėl naujos paskolų sutarties likusiai neišmokėtai sumai sudarymo, studentai turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Sutartį pasirašyti gali ir įgaliotas asmuo, pateikęs teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Atkreipiame dėmesį, kad sudaryti naujoms sutartims dėl likusios neišmokėtos sumos studentai turi tik vieną savaitę. Sutartis galima pasirašyti bet kuriame Šiaulių banko skyriuje visoje Lietuvoje.

Studentai, kurie yra nutraukę ar sustabdę studijas, arba nevykdantys įsipareigojimų pagal anksčiau sudarytas sutartis, naujų sutarčių sudaryti negalės. Galimybės atsiimti likusios neišmokėtos paskolos dalies taip pat neteks studentai, kurie per nurodytą terminą nesikreips į bankus dėl naujos sutarties sudarymo.