Šiaulių bankui suteikta sindikuota paskola

2006-12-27

AB Šiaulių bankui šeši pasaulio bankai suteikė 12 mln. eurų sindikuotą paskolą. Sindikato organizatorius - Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB).

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko įnašas sudaro trečdalį Šiaulių bankui suteiktos paskolos -  4 mln. eurų. Ši kredito dalis suteikta šešeriems metams. Likusią kredito linijos dalį, t.y. 8 mln. eurų,  trejiems metams, numatant galimybę šalių sutarimu ją pratęsti dar tam pačiam trejų metų terminui, finansavo penki komerciniai bankai – Commerzbank (Vokietija), Raiffeisen Zentralbank Oesterreich (Austrija), Hipoteku Banka (Latvija), Caixa Geral de Depositos (Portugalija) ir Land Bank of Taiwan (Taivanis).

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko organizuota sindikuota paskola yra bendrosios paskirties ir bus naudojama bendram Šiaulių banko veiklos finansavimui. “Sindikuota paskola bus skirta klientų poreikiams tenkinti ir sudarys galimybę dar palankesnėmis sąlygomis kredituoti banko prioritetinę sritį - smulkųjį ir vidutinį verslą,”- sakė Donatas Savickas, Šiaulių banko valdybos pirmininko pavaduotojas.

Šiaulių bankas kreditinę liniją iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko gauna jau ne pirmą kartą: 2005 m. suteikta 12 mln. eurų paskola, 2000 m. - 5 mln. eurų  kredito linija smulkiajam ir vidutinam verslui Lietuvoje finansuoti.

Tai jau devintoji Šiaulių banko kreditinė linija iš tarptautinių finansinių organizacijų. Prieš keletą savaičių bankas pasirašė sutartį su Vokietijos finansų ir kredito kompanija „KfW Bankengruppe” dėl ilgalaikės kredito linijos savivaldybių infrastruktūros projektams finansuoti. Be ERPB ir KfW Šiaulių bankui kredito linijas anksčiau yra suteikę Šiaurės šalių investicijų bankas (NIB) ir Europos tarybos plėtros bankas (CEB).