Šiaulių bankui suteikta HSH Nordbank AG kredito linija

2003-09-25

Šiaulių bankui suteikta HSH Nordbank AG kredito linija

2003 m. rugsėjo 24 d. AB Šiaulių bankas ir bankas HSH Nordbank AG pasirašė sutartį, pagal kurią Šiaulių bankui yra suteikiama 3 mln. eurų kredito linija. Kredito linija suteikiama vieneriems metams, numatant galimybę šalių sutarimu ją metai iš metų pratęsti tam pačiam vienerių metų terminui.Suteikiama kredito linija yra bendros paskirties - lėšos gali būti naudojamos banko nuožiūra. Šiaulių bankas nukreips gautas lėšas pagrindine veiklos kryptimi – smulkiajam ir vidutinam verslui (SVV) bei regioniniams projektams finansuoti.
Kreditai įmonėms bus teikiami apyvartinėms lėšoms papildyti bei investiciniams projektams finansuoti gamybos, statybos, prekybos ar paslaugų srityse.

Algirdas Butkus, Šiaulių banko valdybos pirmininkas, išreiškė viltį, kad “šia sutartimi yra pradedamas HSH Nordbank AG ir Šiaulių banko ilgalaikis ir visapusiškas bendradarbiavimas“.

Michael Hoffmann, HSH Nordbank atstovo Baltijos šalims ir NVS, nuomone „Šiaulių bankas pastaraisiais metais sėkmingai plėtė savo veiklą ir įgijo gerą vardą Lietuvoje“.

Šiaulių bankas glaudžiai bendradarbiauja su tarptautinėmis finansinėmis institucijomis. Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas yra suteikęs 5 mln. eurų kredito liniją smulkiajam ir vidutinam verslui Lietuvoje finansuoti. Su Šiaurės investicijų banku ir Europos Tarybos vystymo banku bendradarbiaujama kredituojant smulkųjį ir vidutinį moterų verslą.

Šiaulių bankas yra Lietuvos kapitalo bankas. Jo turtas šių metų rugsėjo 1 d. buvo
531 mln. Lt. Kreditų portfelis grynaja verte per laikotarpį nuo praėjusių metų pradžios padidėjo 86 proc. - iki 307 mln. Lt. Patogiai ir operatyviai aptarnauti klientus padeda platus banko teritorinių padalinių tinklas - 38 filialai ir klientų aptarnavimo skyriai, veikiantys 22-juose šalies miestuose.