Šiaulių banko veiklos 9 mėnesių rezultatai

2010-10-29

Ekonominei situacijai stabilizuojantis, trečiajame šių metų ketvirtyje Šiaulių bankas toliau fiksavo teigiamas veiklos rezultato augimo tendencijas.

Per devynis šių metų mėnesius banko veiklos pelnas prieš pelno mokestį, dividendus iš dukterinių įmonių ir atidėjinius buvo 11,6 mln. litų arba 70  proc. didesnis, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

Galutiniam rezultatui didelę įtaką vis dar darė specialieji atidėjiniai. Per šiuos metus buvo suformuota 36,2 mln. litų specialiųjų atidėjinių. Šiaulių banko trijų ketvirčių rezultatas - 20,7  mln. litų nuostolio. Visa banko grupė patyrė 23 mln. litų nuostolio.

Netikrumo atmosfera, dėl kurios gyventojai ir verslo klientai atidėdavo savo sprendimus dėl išlaidų ir investicijų, pamažu slūgsta. Stipri kapitalo bazė Šiaulių bankui leidžia aktyviai dirbti atsigaunančioje paskolų rinkoje, teikiant kreditus iš vietinių resursų ir panaudojant išorinius Europos Sąjungos struktūrinės paramos finansavimo šaltinius.

Trečiąjį šių metų ketvirtį paskolų portfelis, neįvertinus specialiųjų atidėjinių, mokesčių ir priskaičiuotų palūkanų, siekė 1,6 mlrd. litų - per devynis 2010 m. mėnesius jis išaugo 2,9 proc.. Klientų indėlių portfelis sudarė daugiau kaip 1,6 mlrd. litų, t.y. nuo metų pradžios padidėjo 6,2 proc..

Šiaulių banko kapitalo pakankamumo rodiklis trečiąjį šių metų ketvirtį buvo 13,28 proc., likvidumo - 43,68 proc..