Šiaulių banko valdyba siūlo išleisti naują akcijų emisiją

2010-10-15

Šiaulių banko valdyba nutarė 2010 m. lapkričio 18 d. sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame bus sprendžiama dėl antrosios banko akcijų emisijos papildomais įnašais išleidimo, įgyvendinant šių metų pradžioje numatytą banko įstatinio kapitalo didinimo dviem etapais planą.

Gegužės 18 d. vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu išleista 24,5 milijonų akcijų emisija buvo sėkmingai išplatinta. Siekiant minėtą emisiją išplatinti per trumpą laiką, ją, susirinkimui pritarus, įsigijo Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas bei septyni privatūs investuotojai.

„Kviesdami akcininkų susirinkimą, vykdome savo įsipareigojimą sudaryti sąlygas pirmojoje emisijoje nedalyvavusiems akcininkams atstatyti jų turėtą banko įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį. Įstatinio kapitalo padidinimas sudarys galimybes banko klientams gauti finansavimą didesnės apimties projektams“, -  sakė Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus.

Savo parengtame sprendimo projekte Šiaulių banko valdyba siūlo per antrąją emisiją padidinti banko įstatinį kapitalą 30 mln. litų. Antrosios akcijų emisijos kaina, kaip ir buvo planuota, bus  tokia pati, kaip ir pirmosios emisijos - akcijos bus platinamos po 1,04 Lt.