Šiaulių banko stebėtojų tarybos pirmininkas išrinktas Šiaulių miesto garbės piliečiu

2008-09-12

Rugsėjo mėnesį, Šiaulių miestui švenčiant 772-ąjį gimtadienį, miesto tarybos posėdyje paskelbti garbės piliečiai. Vienas iš jų tapo buvęs Šiaulių miesto meras, Šiaulių banko stebėtojų tarybos pirmininkas, Arvydas Salda. Iškilmingame miesto tarybos posėdyje jam įteiktos garbės piliečio regalijos.

„Esu dėkingas už rūpestį Šiauliams. Miestą keičia ir kuria jame gyvenantys žmonės: savo sumanymais, gerais ir prasmingais darbais, kūrybingom idėjom. Būkime verti geriausių pavyzdžių“, - sako Šiaulių miesto meras Genadijus Mikšys.

Garbės piliečio vardas suteikiamas už nuopelnus Šiaulių miestui. Šiaulių miesto garbės piliečių vardai šiemet suteikti Stasiui Gliaudžiui, Arvydui Saldai ir Nelie Sudavičius Makalum. Jie išrinkti iš 13-kos pasiūlytų kandidatų. Per aštuonerius metus Šiaulių miesto garbės piliečiais yra tapę 26-i miesto visuomeniniam ir kultūriniam gyvenimui nusipelnę šiauliečiai.