Šiaulių banko planus remia ERPB

2013-02-14

Sklandi ir greita Lietuvos bankinio sektoriaus konsolidacija yra sveikintina

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) remia Šiaulių banko planus perimti atrinktą pagrindinį Ūkio banko turtą, po to kai antradienį Lietuvos bankas (LB), šalies centrinis bankas,  priėmė nutarimą dėl Ūkio banko veiklos sustabdymo. 

„Mes pritariame šiam greitam ir ryžtingam žingsniui, vedančiam į šalies bankų sektoriaus konsolidaciją bei šio sektoriaus stabilumo stiprinimą. Tai padės įveikti netikrumą ir sustiprinti pasitikėjimą visu sektoriumi“, - teigė Jean-Marc Peterschmitt, ERPB vykdantysis direktorius Centrinėje ir Pietryčių Europoje.

ERPB yra didžiausias Šiaulių banko akcininkas, valdantis 19,6 procentų visų akcijų. Šiaulių bankas paskelbė apie savo ketinimą siekti galimybės įsigyti Ūkio banko geruosius aktyvus bei apdraustuosius indėlius, tokį sprendimą vakar patvirtino Šiaulių banko Stebėtojų taryba. Lietuvos bankas pritarė tokiam pareiškimui įvardindamas jį kaip „vieną iš galimybių“, leisiančių greitai išspręsti iškilusias problemas.

Ūkio bankas buvo ketvirtas Lietuvoje pagal indėlių sumą ir buvo šeštas pagal bankų bendrąjį turtą. Lietuvos bankas antradienį laikinai sustabdė Ūkio banko veiklą dėl prisiimtos per didelės rizikos bei nepakankamo finansinio skaidrumo. LB pridūrė, jog šiuo žingsniu siekiama „užtikrinti finansinio sektoriaus stabilumą“ Lietuvoje.

Tuo pat metu vakar buvo paskirtas ir laikinasis administratorius, turintis išsamiai išanalizuoti Ūkio banko situaciją bei apginti banko indėlininkų bei klientų interesus. Administratoriui buvo nurodyta „pateikti Lietuvos bankui savo išvadas ir pasiūlymus ne vėliau kaip per 6 dienas” nuo jo paskyrimo datos.

Kaip pirmąjį ženklą, remiantį Šiaulių banko pastangas, ERPB sutiko suteikti Šiaulių bankui subordinuotą paskolą, kuri sustiprintų banko kapitalo bazę dėl galimo turto perdavimo. Vertindamas dabartinę situaciją ERPB mano, jog svarbiausia yra išsaugoti finansinio sektoriaus stabilumą. ERPB yra įsitikinęs, kad Šiaulių banko plėtra perimant Ūkio banko bankinę veiklą tiek privatiems, tiek verslo klientams suteiks pasitikėjimo ir išsklaidys abejones dėl sektoriaus stabilumo ir saugumo.

2012m. lapkričio mėnesį paskelbtoje naujausioje strategijoje Lietuvai ERPB kaip siekiamą tikslą nurodė „valdymo ir vietinių bankų finansinio pajėgumo stiprinimą, galimai remiant konsolidaciją“. Be to, ERPB teigia, jog svarstys savo galimybes tapti aktyviu šio proceso dalyviu”.