Šiaulių banko pirmojo pusmečio grynasis pelnas 3,330 mln. Lt

2005-07-13

Šiaulių banko I pusmečio grynasis pelnas 3,330 mln. Lt

(mln. Lt)

 

2004 06 30

2004 12 31

2005 06 30*

Turtas

638,8

704,4

840,7

Kreditai (grynąja verte)

397,4

415,7

537,1

Indėliai ir akredityvai

442

517,5

644,3

Grynasis pelnas

2,511

6,513

3,330

* Duomenys neaudituoti

Šių metų pirmasis pusmetis bankui buvo sėkmingas. Sparčiai augo visi pagrindiniai veiklos rodikliai.

Palyginti su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu, bankas uždirbo 32,6 proc. daugiau grynojo pelno.

Banko turtas, per pirmąjį pusmetį padidėjęs 19,3 proc., pasiekė 840,7 mln. Lt (Pernai pirmąjį pusmetį turtas augo 11,6 proc.). Ypatingai sparčiai augo kreditų grynąja verte portfelis - per  pusmetį jis padidėjo 29,2% iki 537,1 mln. Lt (Pernai pirmąjį pusmetį portfelis ūgtelėjo 27,3 proc.). Indėlių ir akredityvų padaugėjo 24,5 proc. iki 644,3 mln.Lt (pernai – 10,7 proc.). 

Bankas per 2005 metus planuoja uždirbti 7,8 mln. Lt grynojo pelno, t.y. 20 proc. daugiau negu praėjusiais metais.