Šiaulių banko paslaugų įkainių pokyčiai

2017-06-02

Gerbiamieji klientai,

informuojame, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. ir rugpjūčio 4 d. įsigalioja šie pagrindiniai Šiaulių banko paslaugų ir tipinių įkainių ar jų sąlygų pokyčiai privatiems bei verslo klientams:

Nuo š. m. liepos 1 d.

Pakoreguotos kai kurios bendrosiose sąlygose ir banko sąskaitos įkainiuose vartojamos sąvokos.

Nuo š. m. rugpjūčio 4 d.

Pervedimai

  • Sumažinami įkainiai už lėšų pervedimą užsienio valiuta į užsienio šalyse registruotus bankus, taip pat už pervedimą per „SB liniją“ banko viduje  ir į kitus bankus Lietuvoje.
  • Lėšų pervedimo eurais (išskyrus pervedimą į SEPA erdvės šalis) įkainiai padidinami, juos suvienodinant su lėšų užsienio valiuta pervedimo įkainiais.

Grynųjų pinigų operacijos banko padalinyje

  • Suvienodintos minimalios eurų monetų ar banknotų keitimo į kitus nominalus paslaugų kainos.
  • Pakeisti banknotų smulkinimo (stambinimo) ir tikrinimo įkainiai.

Sąlyginis mokėjimas

Pakeistas sąlyginio mokėjimo administravimo mokestis.

Mokėjimo kortelės

  • Pakeistas sąskaitos-kvito kopijos gavimo kliento prašymu įkainis ir šios paslaugos pavadinimas į dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas.
  • Pradedamas taikyti skubaus pagrindinės ir (ar) papildomos kortelės pagaminimo įkainis.

Siekiant įkainių aiškumo klientams, įsigalioja pakoreguotas kai kurių įkainių išdėstymas kainyne, patikslintos ar papildytos kai kurių įkainių formuluotės bei išnašos. Taip pat nuo rugpjūčio 4 d. Šiaulių banke nebus teikiama grynųjų pinigų čekio užpildymo paslauga.

Jūsų patogumui išsamiai pokyčiai (išskirti) pateikiami šiame dokumente.

Jūsų
Šiaulių bankas

 

Klientams, kurie sutinka su skelbiamais Šiaulių banko paslaugų įkainių pakeitimais, nereikia atlikti jokių veiksmų. Klientai, nesutinkantys su paslaugų įkainių pakeitimais, turi teisę nedelsdami nutraukti banko sąskaitos ar mokėjimo kortelės išdavimo sutartį, kaip tai reglamentuota Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse, iki skelbiamos pokyčių įsigaliojimo dienos apie tai raštu informuodami banką.

Primename, kad šių sutarčių nutraukimas neatleidžia kliento nuo visų jo įsipareigojimų bankui, atsiradusių iki sutarties nutraukimo dienos, tinkamo įvykdymo. Laikoma, kad klientas sutiko su skelbiamais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Šiaulių bankui nepraneša, kad su jais nesutinka.