Šiaulių banko paslaugų įkainių pokyčiai 2017 m. liepą ir rugsėjį

2017-07-07

Gerb. klientai,

informuojame, kad nuo 2017 m. liepos 7 d. ir rugsėjo 7 d. įsigalioja kai kurie Šiaulių banko paslaugų įkainių ar jų sąlygų pokyčiai privatiems bei verslo klientams.

Nuo š. m. liepos 7 d.

Kreditai privatiems klientams
Atnaujinamas išankstinio kredito grąžinimo mokestis, kuris taikomas būsto, nekilnojamojo turto kreditams, taip pat kitiems kreditams.

Pervedimai privatiems ir verslo klientams
Siekiant įkainių aiškumo klientams, į įkainius įtraukiamas mokestis už lėšų pervedimą per piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą (PLAIS).

Grynųjų pinigų operacijos banko padalinyje privatiems ir verslo klientams
Patikslintos indėlio įnešimo ir indėlio bei jo palūkanų išmokėjimo sąlygos.

Nuo š. m. rugsėjo 7 d.

Kreditai privatiems klientams
Atnaujinamas įsipareigojimo mokestis, skaičiuojamas nuo nepanaudotos kredito sumos, kredito administravimo mokestis už sutarties sudarymą ir kitų sutarties sąlygų pakeitimo mokestis.

Jūsų patogumui išsamiai pokyčiai (išskirti) pateikiami šiame dokumente.

Jūsų
Šiaulių bankas

Klientams, kurie sutinka su skelbiamais Šiaulių banko paslaugų įkainių pakeitimais, nereikia atlikti jokių veiksmų. Klientai, nesutinkantys su paslaugų įkainių pakeitimais, turi teisę nedelsdami nutraukti banko sąskaitos ar mokėjimo kortelės išdavimo sutartį, kaip tai reglamentuota Šiaulių banko paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse, iki skelbiamos pokyčių įsigaliojimo dienos apie tai raštu informuodami banką.

Primename, kad šių sutarčių nutraukimas neatleidžia kliento nuo visų jo įsipareigojimų bankui, atsiradusių iki sutarties nutraukimo dienos, tinkamo įvykdymo. Laikoma, kad klientas sutiko su skelbiamais pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos Šiaulių bankui nepraneša, kad su jais nesutinka.