Šiaulių banko įstatinis kapitalas perkops 200 mln. litų

2008-11-11

2008 m. lapkričio 11 d. įvykusiame AB Šiaulių banko neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta  banko įstatinį kapitalą padidinti iki 200.357.533 litų.

Šiaulių banko įstatinis kapitalas didės 20 mln. litų. Kapitalo padidinimui bus išleista 20 milijonų paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų. Dviem 15 darbo dienų etapais platinamos akcijos bus apmokamos pinigais ir jas turės teisę įsigyti banko akcininkai. Lyginant su ankstesnėmis akcijų emisijomis nauja yra tai, kad akcininkų pirmumo teisė įsigyti naujai išleidžiamų akcijų bus fiksuojama ne pagal susirinkimo dienos būvį, o pagal teisių apskaitos dieną turėtų akcijų bendrą nominalią vertę. Teisių apskaitos diena yra nauja nuo 2008 m. liepos 1 dienos galiojanti Akcinių bendrovių įstatymo sąvoka, reiškianti 10-ąją darbo dieną po susirinkimo. Šio susirinkimo teisių apskaitos diena bus 2008-11-25.
 
„Dabartinės ekonomikos sąlygomis banko įstatinio kapitalo didinimas turės teigiamos įtakos banko veiklai. Šis žingsnis reiškia, kad Šiaulių bankas toliau nuosekliai stiprina kapitalo bazę, siekia pritraukti daugiau resursų, kryptingai dirbdamas vietos rinkoje ir bendradarbiaudamas su užsienio partneriais. Mums labai svarbus stipraus ir patikimo Šiaulių banko finansinio investuotojo, didžiausio akcininko - Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko - sprendimas toliau dalyvauti strateginėje Šiaulių banko veikloje. Mes labai vertiname ir kitų banko akcininkų norą toliau vystyti ir stiprinti Šiaulių banką“, - sakė Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus.

Nuo 2002 m. Šiaulių bankas įstatinio kapitalo didinimui yra išleidęs šešias akcijų emisijas iš banko lėšų ir septynias - už papildomus įnašus. Paskutinį kartą Šiaulių bankas įstatinį kapitalą didino šių metų gegužės mėnesį - nuo tada banko įregistruotas įstatinis kapitalas yra 180.357.533 litų.

Didžiausiam Šiaulių banko akcininkui - Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui (ERPB) - priklauso 16,06 proc. įstatinio kapitalo. Strateginės partnerystės su ERPB pradžia 2005-aisiais metais į banko istoriją įrašyta kaip vienas reikšmingiausių įvykių, davusių postūmį banko veiklai bei sustiprinusių pasitikėjimą banku ir tarp vietinių klientų, ir tarptautinėse finansų rinkose.