Šiaulių banko įstatinis kapitalas padidėjo 12 procentų

2008-05-15

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų  registre 2008 m. gegužės 14 dieną įregistruoti pakeisti Šiaulių banko įstatai, kuriuose nurodytas 180 357 533 litų įstatinis kapitalas. Šis kapitalo dydis yra 12 procentų didesnis už iki šiol buvusįjį.

Padidinti įstatinį kapitalą iš banko lėšų Šiaulių banko akcininkai nusprendė šių metų kovo 27 dieną įvykusiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame susirinkime. Įstatinį kapitalą nutarta didinti iš kapitalo rezervo (emisinio skirtumo) 19 324 021 litu, išleidžiant tokį patį skaičių naujų paprastųjų vardinių vieno lito nominalios vertės akcijų. Jos nemokamai paskirstomos akcininkams proporcingai jų susirinkimo dieną turėtų akcijų skaičiui - po 12 proc.

Lietuvos banko valdyba 2008 m. balandžio 29 dienos posėdyje leido Šiaulių bankui registruoti dėl įstatinio kapitalo didinimo pakeistus įstatus.

„Didėjant įstatiniam kapitalui, auga ir banko pajėgumai: atsiranda naujos galimybės veiklos vystymui, efektyvių sprendimų įgyvendinimui, plėtros planams, kurie Šiaulių banke gana ambicingi,“ - sakė Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus.

Naująsias akcijas vertybinių popierių (VP) sąskaitų tvarkytojai paskirstys VP savininkams jau kitą savaitę, kai Lietuvos Centrinis VP depozitoriumas padarys įrašus Šiaulių banko akcijų bendrojoje emisijos sąskaitoje.

Paskutinį kartą Šiaulių bankas įstatinį kapitalą didino praėjusių metų rugsėjo mėnesį - nuo tada banko įstatinis kapitalas buvo 161 033 512 litų. Nuo 2003 m. bankas laikosi stabilios strategijos - kasmet įstatinio kapitalo padidinimui išleidžia po dvi naujų akcijų emisijas: vieną iš banko lėšų, kitą - papildomais įnašais.

Šiaulių banko teikiamomis paslaugomis privatūs ir verslo klientai gali naudotis visoje Lietuvoje - bankas turi 60 teritorinių padalinių. 2007 m. Šiaulių bankas uždirbo 27,248 mln. litų audituoto grynojo pelno - beveik dvigubai daugiau negu metais anksčiau.