Šiaulių banko įstatinis kapitalas dar šiemet turėtų perkopti šimtą milijonų litų

2006-11-23

Spalio pradžioje Šiaulių banko išleista 15 milijonų akcijų emisija išplatinta per 49 dienas dviem etapais. Šia akcijų emisija Šiaulių banko įstatinis kapitalas didinamas iki 109 milijonų litų. Banko įstatų pakeitimus, susijusius su įstatinio kapitalo padidinimu, tikimasi įregistruoti dar iki šių metų pabaigos.

Papildomais piniginiais įnašais didinti Šiaulių banko įstatinį kapitalą ir išleisti naują akcijų emisiją Šiaulių banko visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė šių metų liepos 4 dieną. Šiaulių banko akcijų emisija vyko spalio 5 – lapkričio 22 dienomis. Visa nauja penkiolikos milijonų vienetų vieno lito nominalios vertės akcijų emisija išplatinta 2,20 lito emisijos kaina. Ši kaina 21 procentu mažesnė už akcininkų susirinkimo dieną buvusį Šiaulių banko akcijos kursą.

Pasinaudodami Akcinių bendrovių įstatyme numatyta pirmumo teise, pirmajame akcijų platinimo etape banko akcininkai, galėjo įsigyti 15,95 procentų akcijų nuo 2006 m. liepos 4 dienai turėto akcijų skaičiaus. Šiame etape išplatinta daugiau kaip 13 milijonų akcijų (87 proc. emisijos).
Likę beveik du milijonai akcijų išplatinta pagal antrajame etape akcininkų pateiktas paraiškas. Paraiškos buvo tenkinamos atsižvelgiant į susirinkimo dieną akcininkų turėtą akcijų skaičių.
Šiaulių banko akcininkai naujomis akcijomis galės disponuoti po to, kai įstatymų nustatyta tvarka bus užregistruoti su banko kapitalo didinimu susiję banko įstatų pakeitimai.

“Pastaruoju metu Šiaulių bankas tapo ypač konkurencingas - banko akcijų kursas kyla, jų paklausa didėja, pelnas auga. Didinamas įstatinis kapitalas ir įvykusi nauja akcijų emisija leis dar labiau plėtoti banko veiklą, padidinti investicijų į banko akcijas patrauklumą, o klientams pasiūlyti gerokai daugiau finansinių naujovių bei platesnio spektro, įvairesnių paslaugų paketų,” – sakė Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus.

Šis Šiaulių banko įstatinio kapitalo didinimas - jau devintas per pastaruosius penkerius metus. Nuoseklią kapitalo didinimo politiką Šiaulių bankas pradėjo 2002 metais, kuomet kapitalą sudarė 34 milijonai litų. Per penkerius metus banko įstatinis kapitalas išaugo daugiau kaip tris kartus.

Šiaulių bankas per devynis šių metų mėnesius uždirbo 11,623 mln. litų neaudituoto grynojo pelno - 65 procentais daugiau nei pernai tuo pačiu metu, o per visus 2006 metus planuoja gauti ne mažiau kaip 12 milijonų litų grynojo pelno arba pusantro karto daugiau negu pernai.

Šiaulių banko akcijos kotiruojamos Vilniaus vertybinių popierių biržos (VVPB) Einamajame prekybos sąraše. Šios savaitės pradžioje – lapkričio 21-ąją - VVPB sesijoje Šiaulių banko akcijos uždarymo kaina buvo 3,35 lito -  ši akcija kilo labiausiai, kai prieš prekybos sesiją buvo paskelbta, jog Šiaulių banko valdyba nusprendė pateikti paraišką dėl banko akcijų įtraukimo į Oficialųjį VVPB prekybos sąrašą.

Šiuo metu didžiausi AB Šiaulių banko akcininkai yra Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) – 16,06 proc., UAB prekybos namai “Aiva” – 6,92 proc., Gintaras Kateiva – 6,42 proc., Skandinaviska Enskilda Banken (Švedija) klientai – 6,12 proc., AB “Alita” – 4,15 proc..