Šiaulių banko ir banko grupės 2009 metų veiklos rezultatai

2010-02-22

Neaudituotais duomenimis, Šiaulių bankas 2009 m. baigė su 30,1 mln. litų nuostoliu. Dėl blogėjančios aktyvų kokybės per metus buvo padaryta 45 mln. litų specialiųjų atidėjinių.

 Bankas iš veiklos per metus uždirbo 7,7 mln. litų (neįvertinus dukterinių įmonių, specialiųjų atidėjinių bei pelno mokesčio įtakos).

„Blogų paskolų atidėjiniai išaugo - tokie banko rezultatai atspindi situaciją šalies ekonomikoje. Sunkmečio periodu atidėjiniai yra būtini, siekiant garantuoti stabilumą, spręsti problemas, susidariusias dėl klientų finansinių sunkumų,“ - sakė Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus.

Banko turtas per metus, palyginti su 2008 m. pabaiga, išaugo 10 mln. litų, t.y. 0,5 proc.. Tuo tarpu visų šalyje veikiančių bankų turtas per šį laikotarpį sumažėjo 6,1 proc.. Šiaulių banko paskolų portfelis grynąja verte per visus 2009 m. sumažėjo beveik 69 mln. litų, t.y. 4 proc. (bankiniame sektoriuje mažėjimas sudarė 14,1 proc.) ir metų pabaigoje buvo 1 606 mln. litų.

Pasak A. Butkaus, svarbus Šiaulių banko veiklos rezultatą bloginantis veiksnys buvo mažėjančios grynosios palūkanų pajamos - jų ataskaitiniais metais gauta 35 proc. (15 mln. litų) mažiau negu 2008 m.. Nors bankas per 2009 m. gavo 4 proc. daugiau palūkanų pajamų (iš viso 140 mln. litų) negu metais anksčiau, tačiau palūkanų išlaidos išaugo 23 proc. ir už 2009 m. sudarė beveik 113 mln. litų. Didėjančias palūkanų išlaidas lėmė augantys brangūs resursai. Per 2009 m. indėlių portfelis išaugo 21,4 proc. (269 mln. litų) ir metų pabaigoje buvo 1 529 mln. litų (bankiniame sektoriuje laikomų indėlių lėšos per metus padidėjo 7,4 proc.).

Šiaulių bankas 2009 m., stiprindamas likvidaus turto bazę, didino skolos vertybinių popierių portfelį - jis per metus išaugo 28 proc. (46,7 mln. litų) - iki 214,4 mln. litų.

2009 m. buvo vertinamas turimų filialų ir klientų aptarnavimo skyrių efektyvumas, uždaryti ekonomiškai nenaudingi skyriai. Metų pabaigoje Šiaulių banke ir filialuose dirbo 475 darbuotojai, t.y. 9 proc. mažiau negu 2008 m. pabaigoje. Bankas per 2009 m. grąžino 157,1 mln. litų paskolų, o naujų pasirašė už 222,9 mln. litų:
-  su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB) - 30 mln. eurų konvertuojamoji paskola;
-  su Europos investicijų fondu (EIF) - 20 mln. eurų labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių finansavimui;
-  su LR ūkio ministerija ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) - 42 mln. litų smulkiajam ir vidutiniam verslui finansuoti;
-  su Žemės ūkio paskolų garantijų fondu - 2,4 mln. eurų lengvatiniams kreditams žemės ūkio sektoriui teikti.

Neaudituotas visos Šiaulių banko grupės metų rezultatas sudaro 35,6 mln. litų nuostolio.