Šiaulių banko ir banko grupės 2008 metų veiklos rezultatai

2009-02-19

AB Šiaulių bankas per 2008 metus neaudituotais duomenimis uždirbo 17,5 mln. litų grynojo pelno.

Atmetus 2007 metais įvykdyto vienkartinio sandorio pelną, kurį bankas gavo iš dukterinės įmonės akcijų pardavimo, 2008 metų Šiaulių banko finansinės veiklos rezultatas, palyginti su 2007-aisiais (kai banko grynasis pelnas siekė 27,3 mln. litų) buvo 7 procentais blogesnis.

Šiaulių banko grupė 2008 metais uždirbo 16 mln. litų neaudituoto grynojo pelno, kai tuo tarpu 2007 metais grupės grynasis pelnas sudarė 26,5 mln. litų.

„2008 metais, prasidėjus ekonomikos nuosmukiui, bankas formavo didesnius specialiuosius atidėjimus paskoloms, buvo patirti nuostoliai iš vertybinių popierių operacijų, todėl planuotasis 19-20 mln. litų pelno planas nebuvo įvykdytas. Nors Šiaulių banką kaip ir visą šalies ekonomiką įtakojo bendros, ūkio vystymuisi nepalankios tendencijos, tačiau bankas sugebėjo išlaikyti aukštą veiklos efektyvumą“, - sakė Šiaulių banko valdybos pirmininkas, administracijos vadovas Algirdas Butkus.

Per 2008 metus banko suteiktų kreditų portfelis padidėjo beveik 9 procentais - iki 1,7 mlrd. litų. Banke laikomų indėlių suma taip pat augo ir, 2008 m. gruodžio 31 d. duomenimis, siekė 1,3 mlrd. litų.

Šiaulių banko įstatinis kapitalas per tą patį laikotarpį padidėjo nuo 161 mln. litų iki 180 mln. litų. Banko kapitalo pakankamumo rodiklis 2008 metų pabaigoje gerokai viršijo Lietuvos banko nustatytą minimalų 8 procentų normatyvą ir siekė 15  procentų.

75,8 procentai Šiaulių banko įstatinio kapitalo priklauso Lietuvos įmonėms bei privatiems asmenims. Didžiausias banko akcininkas - Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB).