Šiaulių banko I pusmečio grynasis pelnas 2,511 mln.Lt

2004-07-12

AB Šiaulių banko 2004 m. I pusmečio neaudituotas grynasis pelnas 2,511 mln. Lt

Šių metų pirmasis pusmetis bankui buvo sėkmingas. Beveik visi pagrindiniai veiklos rezultatai viršijo planuotus.

Grynojo pelno bankas uždirbo 36% daugiau, negu buvo planavęs (planuota 1,837 mln. Lt).
Banko turtas, per pirmąjį pusmetį padidėjęs 11,6%, pasiekė 638,8 mln. Lt (planuota 634,7 mln. Lt). Ypatingai sparčiai augo kreditų grynąja verte portfelis - per pusmetį jis padidėjo 27,3% iki 397,4 mln. Lt (planuotas 18,9% augimas – iki 371,1 mln. Lt). Indėlių ir akredityvų padaugėjo 10,7% iki 442 mln. Lt. Privačių asmenų indėlių per pusmetį padaugėjo 12%.

Bankas per 2004 metus planuoja uždirbti 6,5 mln. Lt grynojo pelno, pusantro karto daugiau negu praėjusiais metais.

Per pirmąjį š.m. pusmetį bankas atidarė 4 naujus klientų aptarnavimo skyrius Druskininkuose, Plungėje, Anykščiuose ir Kaune. Šiuo metu banko teritorinių padalinių tinklą sudaro 41 filialas ir klientų aptarnavimo skyrius. Baigiamas įrengti naujas klientų aptarnavimo skyrius Visagine.