Šiaulių banko I - ojo ketvirčio grynasis pelnas - 6 mln. Lt

2006-04-11

Pranešimas apie esminį įvykį

1. AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adr. Tilžės g. 149, Šiauliai.

2. Šis pranešimas pateikiamas LR vertybinių popierių komisijai, Vilniaus vertybinių popierių biržai, dienraščiams “Lietuvos rytas” ir “Šiaulių kraštas”.

3. AB Šiaulių bankas per 2006 metų pirmąjį ketvirtį neaudituotais duomenimis uždirbo 6,003 mln.Lt (1,739 mln.EUR) grynojo pelno.

4. Pranešimas nekonfidencialus.

5. Emitento įgaliotas teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį asmuo – Vita Adomaitytė, tel. (8-41) 595606.

Administracijos vadovo pavaduotojas
Donatas Savickas

2006-04-11