Šiaulių banko grupės trijų ketvirčių veiklos rezultatai

2008-11-05

Šių metų rugsėjo 30 d. duomenimis, Šiaulių banko grupės valdomas turtas sudarė 2,2 mlrd. litų - nuo praėjusių metų rugsėjo pabaigos jis išaugo 13 proc. arba 248,6 mln. litų.

Konsoliduota akcininkų nuosavybė ataskaitiniu laikotarpiu siekė 295,5 mln. litų - per metus ji padidėjo 9,9 mln. litų.

Banko grupės valdomas kreditų portfelis buvo 14 proc. didesnis nei praėjusių metų trečiojo ketvirčio pabaigoje ir šiemet sudarė beveik 1,5 mlrd. litų. Nuo praėjusių metų rugsėjo pabaigos iki šių metų rugsėjo pabaigos bankui priklausančios dukterinės bendrovės „Šiaulių banko lizingas“ finansinio lizingo portfelis išaugo beveik 9 proc. ir pasiekė 125 mln. litų sumą.

Šiaulių banko grupė per devynis šių metų mėnesius, neaudituotais duomenimis, uždirbo 16,3 mln. litų grynojo pelno (bankui tenkanti dalis - 13,6 mln. litų). Visos Šiaulių banko grupės narės dirbo pelningai. Daugiau nei pusę grupės pelno uždirbo Šiaulių bankas. Tuo tarpu tarp Šiaulių banko dukterinių įmonių didžiausias pelno augimas užfiksuotas UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“ - palyginus praėjusių metų ir šių metų trijų ketvirčių bendrovės uždirbtą pelną, jis padidėjo daugiau kaip du kartus.

Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2007 metais Šiaulių banko grupės grynosios palūkanų pajamos didėjo 14 proc., grynosios paslaugų ir komisinių pajamos išaugo 5 proc., pelnas iš operacijų vertybiniais popieriais padidėjo 3,1 mln. litų arba 74 procentais.