Šiaulių banko grupės trijų ketvirčių veiklos rezultatai

2015-10-20
  • Grupė uždirbo 17,2 mln. eurų, bankas – 16,6 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno.
  • Paskolų ir išperkamosios nuomos portfelis per trečią ketvirtį išaugo 7 proc.
  • Įregistruotas įstatinio kapitalo padidinimas.
  • Intensyviai dirbama paslaugų klientams tobulinimo ir procesų optimizavimo srityse.

Per devynis šių metų mėnesius Šiaulių banko grupės pelnas augo. Grupė uždirbo 17,2 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – tai 69 proc. daugiau nei praėjusių metų tuo pat laikotarpiu (10,2 mln. eurų). Šiaulių banko grynasis pelnas sudarė 16,6 mln. eurų, t. y. išaugo 74 proc., palyginti su praėjusių metų trimis ketvirčiais, kai uždirbta 9,5 mln. eurų.

„Šie kupini permainų metai Šiaulių bankui buvo išskirtiniai ir sėkmingi. Euro įvedimas, mažėjančios mokėjimo paslaugų kainos, banko organizacinės struktūros ir veiklos pertvarkos, susijusios su lizingo bei investavimo bendrovių integracija ir paslaugų plėtra – didelis iššūkis, su kuriuo sėkmingai tvarkomės. Banko rezultatai rodo, kad orientacija į savą rinką, veiklos tęstinumas, lankstumas ir sparta, priimant sprendimus, nuosekliai stiprina banką ir jo siekį tapti šalies verslo bei gyventojų finansiniu partneriu, kuriuo jie visada gali pasikliauti“, - tarpinius metų veiklos rezultatus apibendrina Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Šiais metais pagyvėjo kreditavimas  – daugiau skolinosi ir įmonės, ir namų ūkiai. Grupės paskolų ir išperkamosios nuomos portfelis per trečiąjį ketvirtį išaugo 7 proc. - iki 891 mln. eurų, o nuo metų pradžios – 15 procentų. Per tris šių metų ketvirčius Šiaulių bankas klientams suteikė daugiau kaip 350 mln. eurų naujų paskolų.

Indėliai ir toliau išlieka populiariausia šalies gyventojų taupymo priemone. Banko grupės indėlių portfelis rugsėjo mėn. pabaigoje viršijo 1,4 mlrd. eurų, t.y. nuo metų pradžios padidėjo 1 procentu. Padidėjimą nulėmė banko „Finasta“ įtraukimas į Šiaulių banko grupę. Neskaitant šio vienkartinio faktoriaus įtakos, indėlių portfelis nuo metų pradžios šiek tiek sumažėjo, kam reikšmingiausios įtakos turėjo euro įvedimas – dalis gyventojų, siekdami saugiai ir be eilių konvertuoti valiutą, baigiantis 2014 metais buvo padėję indėlių litais, kuriuos po to atsiėmė eurais. Lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, grupės indėlių portfelis augo ir eliminavus banko „Finasta“ įsigijimo įtaką.

Augantis kreditavimas lėmė tai, kad didėjo grynosios palūkanų pajamos. Per devynis 2015 metų mėnesius šių pajamų Šiaulių banko grupė uždirbo 13 proc. daugiau negu tuo pat laikotarpiu praeitais metais.

Grupės grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų pokytis per šiuos metus taip pat buvo teigiamas: uždirbta 5,7 mln. eurų, arba 34 proc. daugiau nei atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu. Didelę įtaką tam turėjo jau kelerius metus besitęsiantis  Šiaulių banko įdirbis daugiabučių namų modernizavimo programos finansavimo veikloje.

Išlaidų ir pajamų santykis rugsėjo pabaigoje sudarė 52,9 procento, kapitalo grąžos rodiklis buvo 19,2 proc., turto grąžos – 1,4 procentas.

Šių metų rugsėjo 14 d. buvo įregistruotas Šiaulių banko įstatinio kapitalo padidinimas bei įgyvendintos kitos kapitalą stiprinančios priemonės. Taip užtikrinta, kad nustatytų kapitalo pakankamumo koeficientų reikalavimai būtų vykdomi su ženklia atsarga. Kapitalo pakankamumo rodiklis po minėtų priemonių įgyvendinimo viršijo 14 proc.

Liepos mėnesį baigtas sandoris dėl AB banko „Finasta“ ir AB finansų maklerio įmonės „Finasta“ įsigijimo. Šiaulių bankas jau pradėjo šių bendrovių veiklos integracijos procesą, kurį planuojama baigti per šiuos metus. Papildęs savo teikiamų paslaugų spektrą vertybinių popierių prekybos ir tarpininkavimo paslaugomis, Šiaulių bankas klientams galės pasiūlyti daugiau kompleksinių investavimo sprendimų, geresnių taupymo sąlygų. Taip pat, bankas intensyviai dirba ir kituose projektuose, kurie bus baigti per šiuos metus: vyksta SEPA diegimas, nuo 2016 m. leisiantis Banko klientams atlikti mokėjimus visoje euro zonoje lygiai taip pat paprastai bei saugiai kaip ir nacionalinius mokėjimus. Diegiama e-sąskaita, pakeisianti tiesioginio debeto paslaugą ir leisianti nuolatines sąskaitas tvarkyti patogiai pagal savo poreikius.