Šiaulių banko grupės rezultatai solidžiai auga

2018-11-05
  • Banko grupė uždirbo 38 mln. eurų grynojo pelno
  • Antrą ketvirtį iš eilės tipinės veiklos rezultatas augo 13 proc.
  • Sparčiai augant paskolų portfeliui, išlaikomas stabilus pajamingumas
  • ERPB paskola konvertuojama į Šiaulių banko akcijas

Per devynis šių metų mėnesius Šiaulių banko grupė uždirbo 38 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 56 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Banko trijų ketvirčių pelnas viršijo 41 mln. eurų, atitinkamu 2017 m. laikotarpiu uždirbti 23 mln. eurų. Tvarų ir stabilų pelno didėjimą užtikrina tipinė banko grupės veikla  – jos rezultatas antrą ketvirtį iš eilės augo 13 proc.

Šiaulių banko grupės paskolų bei išperkamosios nuomos portfelis toliau nuosekliai augo: per trečiąjį ketvirtį portfelis padidėjo 4 proc., o nuo metų pradžios – 13 proc., ir rugsėjo pabaigoje viršijo 1,3 mlrd. eurų. Per devynis šių metų mėnesius pasirašyta daugiau kaip 0,5 mlrd. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių. Banko grupės indėlių portfelis per trečiąjį ketvirtį padidėjo 3 proc., o nuo metų pradžios – 11 proc., ir 2018 m. rugsėjo pabaigoje viršijo 1,8 mlrd. eurų.

Prie gerėjančių rezultatų svariai prisidėjo grynųjų palūkanų pajamų bei grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų augimas. Sparčiai augant paskolų ir išperkamosios nuomos portfeliui, išlaikomas stabilus paskolų pajamingumas – banko grupė per devynis mėnesius uždirbo 45,7 mln. eurų grynųjų palūkanų pajamų. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos išaugo 30 proc. palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu ir viršijo 10 mln. eurų. Didžiausią įtaką šių pajamų augimui turėjo augančios atsiskaitymų apimtys ir nemažėjančios grynųjų pinigų operacijų apyvartos. Reikšmingai augo ir pelnas iš prekybos valiuta – per tris metų ketvirčius Šiaulių banko grupė  uždirbo 5 mln. eurų. Konservatyviai vertinant skolininkų būklę, paskoloms per trečiąjį šių metų ketvirtį papildomai apskaityta 2,1 mln. eurų vertės sumažėjimo nuostolių, taip pat dėl nefinansinio turto vertės pasikeitimo pripažinta 2,7 mln. eurų nuostolių.

2018 m. rugsėjo 24 d. įvykęs neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė ERPB 20 mln. eurų subordinuotos paskolos konvertavimui ir Šiaulių banko įstatinio kapitalo didinimui naujos emisijos akcijomis. Šį procesą tikimasi pabaigti iki šių metų pabaigos. Subordinuotos paskolos vertės pokytis, kuris pastaraisiais metais turėjo reikšmingos įtakos banko rezultatams, šių metų trečiojo ketvirčio rezultatus koregavo dar kartą – apskaitytas nerealizuotas teigiamas 2,5 mln. eurų efektas. Atlikus paskolos konversiją ir visas su tuo susijusias procedūras, šis veiksnys įtakos rezultatams nebedarys.

„Priimtas sprendimas ir akcininkų pritarimas jam išsklaido kurį laiką buvusį neapibrėžtumą dėl ERPB paskolos konvertavimo galimybės. Sprendimas stiprinti banko kapitalą ne tik parodo, kad didžiausias akcininkas teigiamai vertina banko veiklos strategiją ir perspektyvas, bet ir sudaro sąlygas bankui toliau plėsti veiklą bei didinti akcijų patrauklumą investuotojams“, - teigė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Banko grupės išlaidų ir pajamų santykis 2018 m. rugsėjo pabaigoje sudarė 38 proc. Nuosavo kapitalo grąža viršijo 23 proc. Kapitalo ir likvidumo būklė išlieka tvirta – riziką ribojantys normatyvai vykdomi su derama atsarga.