Šiaulių banko grupės pelnas išaugo tris kartus

2007-02-28

Šiaulių banko grupė pernai uždirbo 22,7 mln. litų neaudituoto grynojo pelno, t. y. beveik tris kartus daugiau nei 2005 metais, kuomet grynasis pelnas siekė 7.6 mln. litų.

Pasak Šiaulių banko valdybos pirmininko Algirdo Butkaus, gerus Šiaulių banko grupei priklausančių įmonių rezultatus lėmė lanksti, efektyvi ir skaidri visų antrinių banko įmonių veikla, besiplečiantis banko klientų ratas bei sėkmingai įgyvendinti banko dukterinių įmonių projektai.

Palyginti su 2005-aisias Šiaulių banko grupės turtas  praėjusiais metais išaugo 30 proc. ir  metų pabaigoje siekė 1.387,5 mln. litų, visų grupės akcininkų nuosavybė padidėjo 82 proc., iki  187 mln. litų.

Pernai buvo vykdomas vienos iš Šiaulių banko antrinių įmonių - UAB „Šiaulių banko faktoringas“ - likvidavimo procesas.
Šiuo metu Šiaulių banko grupę sudaro dukterinės įmonės: UAB "Šiaulių banko lizingas", UAB "Šiaulių banko turto fondas", UAB "Šiaulių banko investicijų valdymas" ir UAB "Pajūrio alka", kurios pardavimo procedūrą žadama baigti šiemet.