Šiaulių banko grupės pelnas didėjo trim ketvirtadaliais

2008-04-23

Per pirmąjį šių metų ketvirtį Šiaulių banko grupės neaudituotas grynasis pelnas, palyginti su 2007 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 71,4 procento - iki 6,39 mln. litų.

Šiaulių banko grupės, kurią sudaro AB Šiaulių bankas ir trys dukterinės bendrovės: UAB „Šiaulių banko lizingas“, UAB „Šiaulių banko turto fondas“ ir UAB „Šiaulių banko investicijų valdymas“ -valdomas turtas išaugo daugiau kaip puse milijardo litų arba 41 procentu ir, pasibaigus ketvirčiui, buvo vertinamas 2,09 mlrd. litų (2007 m. kovo 31 d. grupės turtas sudarė beveik 1,5 mlrd. litų).

Turto augimą labiausiai lėmė padidėjęs kreditų portfelis, kurį Šiaulių banko grupė per pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su pirmaisiais praėjusių metų mėnesiais, padidino iki 1,39 mlrd. litų. „Ypatingas dėmesys aptarnavimui, didėjantis klientų pasitikėjimas, banko tinklo plėtra - tai keletas priežasčių, leidusių Šiaulių banko grupės paskolų portfeliui išaugti net 43 procentais“, - sakė Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus.

Paskolos klientams sudarė 66 procentus grupės turto, skolos ir nuosavybės vertybinių popierių portfelis (sudarytas didžiąja dalimi iš investicinius reitingus turinčių emitentų likvidžių skolos vertybinių popierių) smarkiai nekito ir sudarė apie 11 procentų.

Lizingo portfelis augo 38 procentais - šių metų pirmojo ketvirčio pabaigoje sudarytų lizingo sutarčių vertė perkopė 120 mln. litų. Per 2008 m. tris mėnesius Šiaulių banko grupė gavo 12,04 mln. litų grynųjų palūkanų pajamų - tai yra 18,4 procento daugiau negu praėjusių metų pirmąjį ketvirtį.

Šiaulių banke laikomų indėlių suma, palyginti su 2007 m. kovo 31 d., per metus išaugo 24 procentais - iki 1,27 mlrd. litų. Šiaulių banko grupės akcininkų nuosavybė šių metų pirmojo ketvirčio pabaigoje pasiekė 289,19 mln. litų - per metus ji didėjo 64,5 procento.