Šiaulių banko grupės 2016 m. I ketvirčio veiklos rezultatai: itin sėkminga metų pradžia

2016-04-26
  • Banko grupė uždirbo 17,7 mln. eurų, bankas – 20,7 mln. eurų grynojo pelno
  • Bankas tęsia aktyvią SVV finansavimo veiklą
  • Biržoje pastebimai kilo Šiaulių banko akcijų kaina

2015 metus baigusi rekordiniais rezultatais, Šiaulių banko grupė tęsia sėkmingą  veiklą. Per pirmąjį šių metų ketvirtį Šiaulių banko grupė uždirbo 17,7 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – tai net tris kartus geresnis rezultatas nei 2015 m. atitinkamu laikotarpiu, kai uždirbta 5,4 mln. eurų. Šiaulių banko trijų mėnesių grynasis pelnas siekė 20,7 mln. eurų. Pernai per tą patį laikotarpį bankas uždirbo 7,1 mln. eurų. Skirtumą tarp grupės ir banko uždirbto pelno didžia dalimi lėmė dukterinės lizingo bendrovės išmokėti dividendai.

Šiaulių banko grupės paskolų ir finansinės nuomos portfelis, kaip ir praėjusiais metais, nuosekliai augo. Per paskutinius dvylika mėnesių bendra grupės paskolų suma išaugo 20 proc., arba 151 mln. eurų, nuo metų pradžios - 2 proc. Per pirmus tris šių metų mėnesius Šiaulių bankas suteikė apie 110 mln. eurų naujų paskolų.  Tebesant žemų palūkanų normų aplinkai, Šiaulių banko grupės indėlių portfelis pakito nedaug ir kovo pabaigoje sudarė 1,44 mlrd. eurų.  Šiuo metu Šiaulių bankas ir paskolų, ir indėlių rinkoje užima ketvirtą poziciją tarp Lietuvoje veikiančių bankų.

Toliau aktyviai teikiamos finansavimo paslaugos privatiems ir verslo klientams skatino palūkanų pajamų augimą. Palyginti su praėjusių metų pirmuoju ketvirčiu, per tris 2016-ųjų mėnesius palūkanų pajamos padidėjo 18 proc. Mažėjantys indėlių kaštai lėmė 36 proc. mažesnes palūkanų išlaidas nei pernai. Pastebimai išaugo grynosios palūkanų pajamos - jos padidėjo 45 proc. ir 2016 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje siekė 14,9 mln. eurų.

Grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų pokytis taip pat buvo reikšmingas - uždirbta net 83 proc. daugiau palyginti su atitinkamu 2015 m. laikotarpiu. Šį augimą užtikrino tai, kad Šiaulių bankas toliau itin aktyviai dalyvauja daugiabučių namų modernizavimo programoje, taip pat siūlo klientams didesnę investicinių sprendimų įvairovę, nuo metų pradžios teikdamas naujas vertybinių popierių prekybos bei tarpininkavimo paslaugas.

Pastaraisiais ketvirčiais augę paskolų portfelio vertės sumažėjimo nuostoliai per pirmąjį šių metų ketvirtį sumažėjo - patirta 2,1 mln. eurų nuostolių. Klientams pirma laiko grąžinus arba refinansavus paskolas ir finansinės nuomos gautinas sumas, Šiaulių bankas uždirbo reikšmingas pajamas – 10,4 mln. eurų.

„Puikius Šiaulių banko grupės metinius rezultatus bei augimo potencialą įvertino ir investuotojai – banko akcijų kaina nuo metų pradžios išaugo 18 proc. Banko akcijos yra vienos likvidžiausių Baltijos šalių bendrovių akcijų „NASDAQ Vilnius“ vertybinių popierių biržoje“, - sako Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Pasak V. Siniaus, šiemet banke toliau tęsiami veiklos efektyvinimo procesai, intensyviai gerinama paslaugų kokybė, patogumas bei pasiekiamumas įvairiais kanalais, didelis dėmesys skiriamas investiciniams produktams, taip pat išskirtiniams verslo finansavimo sprendimams. Visa tai leido itin sėkmingai startuoti 2016-aisiais.