Šiaulių banko grupės 2015 m. veiklos rezultatai

2016-02-29
  • Banko grupė uždirbo 23,8 mln. eurų, bankas – 21,2 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Grupės kapitalo grąža – 19 proc.
  • Grupės paskolų ir išperkamosios nuomos portfelis per metus padidėjo 17 proc., augo ir grupės indėlių portfelis
  • Per nepilnus metus įgyvendintas banko „Finasta“ ir FMĮ „Finasta“ įsigijimo sandoris
  • Šiaulių bankas pripažintas geriausiu 2015-ųjų metų banku Lietuvoje

2015 metais Šiaulių bankas svariai prisidėjo įgyvendinant visai šaliai svarbias permainas: metų pradžioje – įvedant eurą, pabaigoje – jungiantis prie bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA). Iššūkių netrūko, tačiau sutelktos pastangos padėjo bankui pasiekti išskirtinių veiklos rezultatų.

2015 metais Šiaulių banko grupė uždirbo 23,8 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – daugiau nei dukart, palyginti su 2014-aisiais, kai grynasis pelnas siekė 11,8 mln. eurų. Šiaulių banko 2015 metų neaudituotas grynasis pelnas – 21,2 mln. eurų, t. y. taip pat du kartus didesnis negu 2014 metais. Grupės kapitalo grąža išaugo iki 19 proc., o turto grąža pasiekė 1,4 proc.

„2015 metus galime drąsiai vadinti rekordiniais, ketvirtas metų ketvirtis, kaip ir ankstesni, pasižymėjo reikšmingu augimu. Per praėjusius metus bankas vykdė aktyvią plėtrą – įsigijo dvi bendroves, teikiančias investicines paslaugas, ir taip išplėtė banko teikiamų paslaugų spektrą. Tuo pačiu metu bankas atliko savo struktūros pokyčius, didelis įdirbis padarytas formuojant organizacinę kultūrą, besiremiančią banko vertybėmis. Ir tai buvo sėkminga, į klientus orientuota banko strategija – banko klientų skaičius bei aptarnavimo kokybė stabiliai auga. Tikiu, kad padėtas stiprus pagrindas tolesnei tvariai ir atsakingai banko veiklai, kuri prisidės prie mūsų klientų iniciatyvų ir augimo potencialo realizavimo“, – sako Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Banko ir banko grupės grynasis pelnas 2011–2015 m., tūkst. Eur:

Šiaulių banko grupės turtas per metus išaugo daugiau kaip 3 proc. – iki 1,7 mlrd. eurų. 2015-aisiais daugiau skolinta įmonėms bei namų ūkiams - paskolų ir išperkamosios nuomos portfelis padidėjo 17 proc., pasiekdamas 909 mln. eurų. Nepaisant žemų palūkanų normų, indėliai išlieka populiaria taupymo priemone. Šiaulių banko grupės indėlių portfelis praeitų metų pabaigoje perkopė 1,44 mlrd. eurų ir per metus išaugo 2 proc. Indėlių portfelio augimui įtakos turėjo ir banko „Finasta“ integravimas. Tiek paskolų, tiek indėlių rinkoje Šiaulių bankas užima ketvirtą poziciją tarp bankų, veikiančių Lietuvoje.

Aktyvesnis kreditavimas paskatino palūkanų pajamų augimą - palyginti su 2014 metais, jos padidėjo 4 proc. Mažėjantys terminuotųjų indėlių kaštai lėmė 28 proc. mažesnes palūkanų išlaidas nei 2014 metais. Grynosios palūkanų pajamos padidėjo 23 proc. ir 2015-ųjų pabaigoje siekė 48,8 mln. eurų.

Šiaulių banko grupės grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų pokytis per 2015 metus taip pat buvo reikšmingas - uždirbta 8 mln. eurų arba 24 proc. daugiau negu 2014-aisiais. Išaugęs klientų skaičius, produktų skvarba, pajamos iš daugiabučių namų modernizavimo programos finansavimo veiklos kompensavo paslaugų ir komisinių pajamų praradimus, susijusius su euro įvedimu.

Šiuo intensyvios veiklos laikotarpiu Šiaulių banko grupės išlaidos išaugo 15 proc. – patirta 42,9 mln. eurų veiklos sąnaudų. Nepaisant to, bankas ir banko grupė išlaikė gerą išlaidų ir pajamų santykį, kuris metų pabaigoje atitinkamai siekė 39 proc. ir 52 proc.

2015 m. rudenį Šiaulių bankui įregistravus įstatinio kapitalo padidinimą ir įgyvendinus kitas kapitalą stiprinančias priemones, nustatyti kapitalo pakankamumo reikalavimai vykdomi su pakankama atsarga - metų pabaigoje Šiaulių banko grupės kapitalo pakankamumo rodiklis viršijo 14,3 proc.

Per nepilnus metus realizuotas vienas didžiausių praeitų metų rinkos sandorių – įsigytas AB bankas „Finasta“ ir AB finansų maklerio įmonė „Finasta“, prijungiant šias bendroves prie Šiaulių banko. Šiaulių bankas papildė savo teikiamų paslaugų spektrą investavimo bei vertybinių popierių prekybos ir tarpininkavimo paslaugomis.

Per praėjusius metus Šiaulių bankas atnaujino savo prekės ženklą, pristatė naują įvaizdžio strategiją ir dar labiau įtvirtino lyderio pozicijas daugiabučių renovacijos projektų finansavimo programoje.

Bendrovės „Dive Lietuva“ praėjusių metų pabaigoje atlikto bankų sektoriaus klientų aptarnavimo kokybės tyrimo duomenimis, Šiaulių banko klientų aptarnavimo kokybė viršijo bankų sektoriaus vidurkį ir per praeitus metus pagerėjo daugiausia tarp visų Lietuvoje veikiančių bankų, t. y. pakilo net per keturias pozicijas. Šiaulių banko bendrasis klientų aptarnavimo kokybės rodiklis pasiekė 90,3 proc. ir atitinka aukščiausią klientų aptarnavimo kokybės lygį.

Įvertinęs praėjusių ir ankstesnių metų banko veiklą bei jos rodiklius, „The Financial Times“ leidžiamas įtakingas tarptautinis žurnalas „The Banker“ Šiaulių banką pripažino geriausiu 2015-ųjų banku Lietuvoje. Šį prestižinį apdovanojimą Šiaulių bankas pelnė jau antrą kartą