Šiaulių banko grupės 2014 metų I ketvirčio veiklos rezultatai

2014-04-22
  • Šiaulių banko grupė uždirbo 11,2 mln. litų grynojo pelno, bankas – 16 mln. litų.
  • Banko rezultatą teigiamai paveikė dukterinių bendrovių dividendai.
  • Teigiamos įtakos rezultatams turėjo ir sumažėjusios veiklos sąnaudos.

Per pirmąjį 2014 m. ketvirtį Šiaulių banko grupė uždirbo 11,2 mln. litų neaudituoto grynojo pelno – tai net tris kartus geresnis rezultatas nei 2013 m. atitinkamu laikotarpiu, kuomet uždirbta buvo 3,7 mln. litų. Šiaulių banko pirmojo ketvirčio neaudituotas grynasis pelnas siekė 16 mln. litų, pernai per tris pirmuosius metų mėnesius bankas uždirbo 3,4 mln. litų.

„Nors šių metų pirmojo ketvirčio banko rezultatui reikšmingos įtakos turėjo didesni dividendai iš investicijų į dukterines bendroves, tačiau praėjusių metų pokyčiai banko veikloje teigiamai atsispindi visuose pagrindiniuose finansinių ataskaitų straipsniuose,“ – sako Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Grupės ketvirčio grynosios palūkanų pajamos, palyginti su 2013 m. pirmuoju ketvirčiu, išaugo daugiau kaip du kartus, tačiau, lyginant su praėjusių metų paskutiniuoju ketvirčiu, sumažėjo 18 proc. Didžiąja dalimi dėl smarkiai sumažėjusio teigiamo efekto, susijusio su iš Ūkio banko perimtų indėlių įsigijimo vertės perkainavimu, palūkanų išlaidų per pirmus tris šių metų mėnesius patirta 26 proc. daugiau nei per paskutinius tris praėjusių metų mėnesius. Tradiciškai pasyvesnis pirmasis metų ketvirtis lėmė mažesnes grynąsias paslaugų ir komisinių pajamas – uždirbta 3,6 mln. litų.

Šiaulių banko grupės rezultatams teigiamos įtakos turėjo sumažėjusios veiklos sąnaudos. Per tris šių metų mėnesius grupė patyrė 29,3 mln. litų veiklos sąnaudų, t. y. 24 proc. mažiau nei paskutinį praėjusių metų ketvirtį.

Grupės veiklos rezultatams neigiamos įtakos vis dar turėjo paskolų vertės sumažėjimas – per ketvirtį patirta 11,2 mln. litų vertės sumažėjimo nuostolių, kuriuos iš dalies kompensavo sugrąžintos buvusių Ūkio banko klientų paskolos. Šių paskolų 4,4 mln. litų teigiamas poveikis apskaitytas kitose grupės pajamose. Įvertinus tai, faktiniai paskolų vertės sumažėjimo nuostoliai per ketvirtį siekė 6,8 mln. litų.

Grupės išlaidų ir pajamų santykis nuo metų pradžios pagerėjo 3,6 procentinio punkto, iki 62,2 proc. pirmojo šių metų ketvirčio pabaigoje, kapitalo grąžos rodiklis siekė 13,8 proc.

Šiaulių banko grupės turtas pirmojo šių metų ketvirčio pabaigoje sudarė 5,4 mlrd. litų. Per pirmus tris mėnesius Šiaulių banko indėlių portfelis išaugo 24 mln. litų ir siekė beveik 4,6 mlrd. litų. Paskolų portfelis sudarė beveik 2,3 mlrd. litų. Nepaisant aktyvių kreditavimo veiksmų, grupės paskolų portfelis sumažėjo.

Praėjusiais metais beveik dvigubai padidėjęs Šiaulių banko klientų skaičius toliau didėja ir šiemet. Šiuo metu privačių bei verslo klientų skaičius banke viršija 330 tūkstančių. Šiaulių bankas, turėdamas 76 skyrius 39 Lietuvos miestuose, pagal klientų aptarnavimo skyrių skaičių užima antrą vietą. Banko klientai gali naudotis keturių bankų bankomatų tinklui priklausančiais 220 bankomatų, veikiančių 57 miestuose ir miesteliuose, taip pat klientai gali lėšas išsigryninti ar įnešti jas į savo mokėjimo kortelių sąskaitas daugiau kaip 1800 UAB „Perlo paslaugos“ terminalų visoje Lietuvoje.