Šiaulių banko grupės 2014 m. veiklos rezultatai

2015-02-26
  • Šiaulių banko grupė uždirbo 40,7 mln. litų (11,8 mln. eurų), bankas – 36,6 mln. litų (10,6 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno.
  • Grynosios paslaugų bei komisinių pajamos išaugo 23 proc.
  • Indėlių portfelis pasiekė 4,9 mlrd. litų (1,4 mlrd. eurų).
  • Grupė sustiprino pozicijas lizingo ir gyvybės draudimo rinkose.
  • Sėkmingai įgyvendintas nacionalinės valiutos keitimo procesas.

2014-ieji Šiaulių banko grupei buvo nuoseklaus atsinaujinimo ir judėjimo į priekį metas – ir bankas, ir grupė toliau augo ir gerino veiklos rezultatus. Banko grupė uždirbo 40,7 mln. litų (11,8 mln. eurų) neaudituoto grynojo pelno arba 2,2 karto daugiau nei 2013 m., kai grynasis pelnas siekė 18,4 mln. litų (5,3 mln. eurų). Šiaulių banko 2014 m. neaudituotas grynasis pelnas sudarė 36,6 mln. litų (10,6 mln. eurų) – 3,4 karto daugiau nei 2013 m., kuomet pelnas siekė 10,7 mln. litų (3,1 mln. eurų).

„Praėjusiais metais dirbome sutelktai ir kryptingai, sutvirtėjome, įgyvendinome svarbiausius užsibrėžtus tikslus, pasiekėme reikšmingų rezultatų, gerinome klientų pasitenkinimo rodiklius – visa tai duoda tvirtą pagrindą ir stiprų atspirties tašką tolesniam augimui“, – sako Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Paskolos ir indėliai

Per ataskaitinius metus sparčiai išaugęs klientų pasitikėjimas indėlių portfelį padidino 358 mln. litų (104 mln. eurų) arba 8 proc. – metų pabaigoje portfelis pasiekė beveik 4,9 mlrd. litų (1,4 mlrd. eurų), kurių 98 proc. sudarė Lietuvos gyventojų bei įmonių lėšos. Privačių klientų indėliai per 2014 m. augo 5 proc., o verslo klientų lėšų augimas sudarė 25 proc. Tarp Lietuvoje veikiančių bankų Šiaulių bankas indėlių rinkoje stabiliai išlaiko ketvirtą poziciją.

Dėl geopolitinių bei ekonominių neapibrėžtumų sumažėjusi skolinimosi paklausa bei pakankamai sėkmingai vykęs iš bankrutavusio Ūkio banko perimtų blogų paskolų realizavimas lėmė paskolų portfelio mažėjimo tendencijas. Per 2014 m. banko grupės paskolų bei išperkamosios nuomos portfelis sumažėjo 2 proc., kuris 2014 m. pabaigoje sudarė beveik 2,7 mlrd. litų (0,8 mlrd. eurų). Per 2014 metus bankas klientams suteikė daugiau kaip 800 mln. litų paskolų.

Pajamos ir išlaidos

Nuolat mažėjantys pagrindinio resursų šaltinio – terminuotų indėlių – kaštai lėmė grynųjų palūkanų pajamų augimą. Lyginant su 2013 m., jos išaugo 30 proc. ir siekė beveik 142 mln. litų (41,1 mln. eurų). Banko paslaugų ir komisinių grynosios pajamos, augant klientų skaičiui ir jų aktyvumui, per metus padidėjo 23 proc.

Nemažą įtaką banko grupės metiniam rezultatui turėjo pelnas iš operacijų užsienio valiuta bei vertybiniais popieriais. Apžvelgiamu laikotarpiu operacijų užsienio valiuta metinis rezultatas išaugo 86 proc., iki 12,6 mln. litų (3,6 mln. eurų), operacijų vertybiniais popieriais – 30 proc., iki 11,5 mln. litų (3,3 mln. eurų).

2014 m. išaugusios veiklos pajamos turėjo įtakos ir banko grupės veiklos rodikliams. Išlaidų ir pajamų santykis per metus sumažėjo 11,5 proc. punkto, iki 50,6 proc., kapitalo grąžos bei turto grąžos metiniai rodikliai išaugo dukart ir atitinkamai buvo 11,4 proc. ir 0,7 proc.

Banko grupė plečia veiklos apimtis

2014 m. spalio mėn. Šiaulių banko grupę papildė UAB Ūkio banko lizingas ir gyvybės draudimo UAB „Bonum Publicum“. Šių įmonių perklasifikavimas į konsoliduojamas dukterines įmones turėjo teigiamos įtakos tęsiamos veiklos rezultatui.

Ryškiausias ataskaitinių metų įvykis – nacionalinės valiutos keitimas į eurą – įvyko pagal planą ir itin sklandžiai. Sėkmingai susitvarkęs su padidėjusiu finansinių operacijų skaičiumi, Šiaulių bankas pagal grynųjų pinigų keitimo operacijų apimtis šių metų sausio mėn. tarp šalyje veikiančių bankų užėmė antrą vietą.

2014 m. pabaigoje Šiaulių banko padalinių tinklą sudarė 74 skyriai, veikiantys 39 Lietuvos miestuose. Verslo klientų per metus padaugėjo 13 proc., iki 23 tūkstančių, o privačių klientų – 5 proc., iki 337 tūkstančių. Banko klientai galėjo naudotis bankų tinklui priklausančiais 230 bankomatų. Lėšas išsigryninti ar įnešti jas į savo mokėjimo kortelių sąskaitas banko klientai 2014 m. galėjo daugiau kaip 1800 UAB „Perlo paslaugos“ terminalų visoje Lietuvoje.