Šiaulių banko grupės 2014 m. III ketvirčių veiklos rezultatai

2014-10-20
  • Šiaulių banko grupė uždirbo 35,2 mln. litų grynojo pelno, bankas – 32,9 mln. litų.
  • Paskolų portfelis pasiekė 2,4 mlrd. litų.
  • Gerėjo paskolų portfelio kokybę atspindintys rodikliai.
  • Toliau augo grynosios paslaugų bei komisinių pajamos.

Didžiausio lietuviško kapitalo banko – Šiaulių banko – ir banko grupės pagrindinių veiklos rodiklių dinamika atspindi nuoseklią verslo plėtrą. Per devynis šių metų mėnesius Šiaulių banko grupė uždirbo 35,2 mln. litų neaudituoto grynojo pelno, t. y. 2,4 karto daugiau nei 2013 m. atitinkamu laikotarpiu, kai buvo uždirbta 14,3 mln. litų. Šiaulių banko neaudituotas grynasis pelnas sudarė 32,9 mln. litų. Analogišku laikotarpiu prieš metus banko grynasis pelnas siekė 8 mln. litų.

Per devynis šių metų mėnesius bankas klientams suteikė daugiau kaip 600 mln. litų paskolų. Per trečiąjį ketvirtį grupės paskolų portfelis išaugo 71 mln. litų ir 2014 m. rugsėjo mėnesio pabaigoje sudarė 2,4 mlrd. litų. Šis augimas pasiektas nepaisant realizuotų probleminių paskolų.

Banko grupės grynųjų paslaugų ir komisinių pajamos toliau augo – per trečiąjį ketvirtį uždirbta 13 proc. daugiau nei per antrąjį, o devynių mėnesių grynųjų paslaugų ir komisinių pajamos padidėjo 15 proc. – iki 12,5 mln. litų. Didesnis klientų aktyvumas teigiamos įtakos turėjo ne tik banko grupės gaunamoms grynosioms pajamoms iš paslaugų ir komisinių, bet ir operacijų užsienio valiuta rezultatui – per trečiąjį ketvirtį uždirbta beveik 3,4 mln. litų.

Probleminių aktyvų realizavimas turėjo teigiamos įtakos banko grupės pajamų augimui. Banko grupės sąnaudų mažėjimą per trečiąjį ketvirtį sąlygojo banko dukterinių įmonių veikla.

Nors paskolų bei kito turto vertės sumažėjimas vis dar darė neigiamą įtaką banko grupės rezultatui, tačiau paskolų portfelio kokybę atspindintis neveiksnių paskolų ir paskolų portfelio santykis gerėja jau antrą ketvirtį iš eilės.

Išlaidų ir pajamų santykis per metus sumažėjo 26 proc. punktais ir 2014 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 48,8 proc. Kapitalo grąžos rodiklis per metus išaugo daugiau nei du kartus ir 2014 m. rugsėjo pabaigoje siekė 13,6 proc.

„Artėjant metų pabaigai, mes žingsnis po žingsnio tvirtai einame link užsibrėžtų 2014 metų finansinių tikslų įgyvendinimo. Banko trijų ketvirčių rezultatai išties geri – pagrindiniai veiklos rodikliai viršijo planuotus. Toliau dirbame, stiprindami banko pozicijas visose svarbiausiose verslo srityse. Šiuo metu išskirtinį dėmesį koncentruojame į klientų aptarnavimo kokybės gerinimą bei pardavimų proceso efektyvinimą, siekiant stiprinti ilgalaikius santykius su klientais. Taip pat daug dėmesio skirsime rizikų valdymo tobulinimui, siekiant išlaikyti patikimą patiriamų rizikų valdymo sistemą“, – sako Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Šiaulių bankas, klientų patogumui išlaiko vieną didžiausių teritorinių padalinių tinklą – 39 Lietuvos miestuose veikia 74 banko skyriai. Banko klientai gali naudotis keturių bankų bankomatų tinklui priklausančiais 230 bankomatų, veikiančiais 46 miestuose ir miesteliuose, taip pat gali lėšas išsigryninti ar įnešti jas į savo mokėjimo kortelių sąskaitas daugiau kaip 1800 UAB „Perlo paslaugos“ terminalų visoje Lietuvoje.