Šiaulių banko grupės 2013 metų veiklos rezultatai

2014-02-17

Grupės pelnas išaugo, banko – sumažėjo

  • Šiaulių banko grupė uždirbo 18,4 mln. litų grynojo pelno, bankas – 10,7 mln. litų.
  • Metų rezultatams įtaką darė Ūkio banko turto ir įsipareigojimų perėmimas.
  • Sukauptas lėšų rezervas sudaro prielaidas toliau didinti kreditavimo apimtis.
  • Turto vertės sumažėjimas turėjo neigiamos įtakos rezultatui.

2013 metais išaugusi Šiaulių banko grupė uždirbo 18,4 mln. litų neaudituoto grynojo pelno arba 41 proc. daugiau nei 2012 metais, kuomet uždirbta 13,0 mln. litų. Šiaulių banko 2013 metų neaudituotas grynasis pelnas sudarė 10,7 mln. litų – 28 proc. mažiau nei 2012 m., kuomet pelnas siekė 14,9 mln. litų. Grupės metinės grynosios palūkanų pajamos, palyginti su 2012 metais, išaugo 44 proc. ir sudarė beveik 83 mln. litų. Taip pat didėjo grynosios paslaugų ir komisinių metinės pajamos – 2013 metais uždirbta 14,7 mln. litų, tai yra 82 proc. daugiau nei 2012 metais. Metinis operacijų užsienio valiuta pelnas išaugo 48 proc. ir sudarė 7,2 mln. litų. Lyginant 2013 ir ankstesnių metų banko duomenis, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Ūkio banko turto ir įsipareigojimų perėmimo sandoris reikšmingai įtakojo praėjusių metų Šiaulių banko grupės skaičius.

Turto  vertės sumažėjimas turėjo neigiamos įtakos grupės veiklos rezultatams. Dėl Šiaulių banko grupės turto, taip pat ir dėl iš Ūkio banko perimtų paskolų vertės pasikeitimo per metus patirta 50,5 mln. litų vertės sumažėjimo nuostolių. Juos iš dalies kompensavo sugrąžintos buvusių Ūkio banko klientų paskolos, kurių 12,2 mln. litų teigiamas poveikis apskaitytas kitose grupės pajamose. Įvertinus šį poveikį, faktiniai vertės sumažėjimo nuostoliai per metus siekė 38,4 mln. litų.

Per 2013 metus banko grupė patyrė 112,8 mln. litų veiklos sąnaudų, t. y. 55 proc. daugiau nei 2012-aisiais. Didžiąja dalimi veiklos sąnaudų išaugimą įtakojo Ūkio banko turto ir įsipareigojimų perėmimas. Tai turėjo įtakos ir banko grupės veiklos rodikliams. Išlaidų ir pajamų santykis buvo 65,8 proc., kapitalo grąžos rodiklis siekė 5,8 proc.

Grupės turtas per metus išaugo daugiau kaip 80 proc. iki 5,3 mlrd. litų. Per ataskaitinius metus indėlių portfelis padvigubėjo ir viršijo 4,5 mlrd. litų. Tarp Lietuvoje veikiančių bankų, valdydamas 9,7 proc. indėlių rinkos, Šiaulių bankas pakilo į ketvirtą vietą. Šiuo metu sukauptas laisvų lėšų rezervas sudaro prielaidas ir toliau didinti paskolų portfelį, kuris 2013 metų pabaigoje sudarė beveik 2,4 mlrd. litų.

Pagal 2013 metų vasario 23 d. AB Šiaulių banko, laikinojo AB Ūkio banko administratorius ir VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ pasirašytą sutartį su vėlesniais jos pakeitimais, kaip ir buvo numatyta, 2014 metų vasario 2 d. baigėsi BAB Ūkio banko opciono teisės terminas įsigyti AB Šiaulių banko iš BAB Ūkio banko perimto turto dalį. Nė vienas iš penkių opcionų, kuriais galėjo būti parduota dalis Šiaulių banko iš Ūkio banko perimto turto, nebuvo realizuotas.

Šiaulių banko klientų skaičius per 2013 m. padidėjo beveik du kartus ir šiuo metu viršija 300 tūkst. Pagal klientų aptarnavimo skyrių skaičių Lietuvoje Šiaulių bankas, turėdamas 76 skyrius 38 miestuose, užima antrą vietą. Šiaulių banko klientai gali naudotis banko tinklui priklausančiais 230 bankomatų veikiančių 56 Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Banko klientai lėšas išsigryninti ar įnešti jas į savo mokėjimo kortelių sąskaitas gali net 1800 UAB „Perlo paslaugos“ terminalų visoje Lietuvoje.