Šiaulių banko grupės 2013 metų I pusmečio veiklos apžvalga

2013-07-19
  • Grupės grynasis pelnas – 6,5 mln. litų.
  • Ženklus grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų augimas.
  • Banko paskolų portfelio antrojo ketvirčio augimas – 68 mln. litų.

Nepaisant išaugusių vienkartinių išlaidų, susijusių su Ūkio banko dalies integracija, Šiaulių banko grupė per pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 6,5 mln. litų neaudituoto grynojo pelno. Atitinkamo 2012 metų laikotarpio banko grupės neaudituotas grynasis pelnas buvo 7,0 mln. litų. Banko šių metų pirmojo pusmečio neaudituotas grynasis pelnas siekė beveik 6,3 mln. litų arba 11 proc. mažiau nei praėjusiais metais atitinkamu laikotarpiu.

Palyginus su 2012 metų atitinkamu laikotarpiu, banko grupės pusmečio grynosios palūkanų pajamos išaugo beveik 7 proc. ir viršijo 29,8 mln. litų. Gerokai ūgtelėjo banko grupės grynųjų paslaugų ir komisinių pusmečio pajamos – uždirbta 6,5 mln. litų, o tai 74 proc. daugiau nei praėjusiais metais atitinkamu laikotarpiu. Tam įtakos turėjo ženkliai padidėjęs klientų skaičius bei išaugusios banko veiklos apimtys.

Birželio mėnesio pabaigoje visose vertybinių popierių rinkose ženkliai kritusios kainos turėjo neigiamos įtakos antrojo ketvirčio operacijų vertybiniais popieriais rezultatui, kuris banko grupės operacijų vertybiniais popieriais pusmečio pelną sumažino iki 4,9 mln. litų.

Veiklos išlaidų pokyčius nulėmė dalies Ūkio banko turto ir įsipareigojimų perėmimas bei išaugęs darbuotojų skaičius. Antrąjį šių metų ketvirtį banko grupė patyrė 14 proc. daugiau išlaidų nei pirmąjį ketvirtį, o pusmečio išlaidos siekė 48,1 mln. litų. Nuosekliai ir konservatyviai vertinant skolininkų būklę, per antrąjį ketvirtį papildomai suformuota 5,2 mln. litų atidėjinių, o nuo metų pradžios išlaidos atidėjiniams sudarė 9,1 mln. litų.

Išaugusios išlaidos, susijusios su Šiaulių banko procesų integracija, turėjo įtakos ir banko grupės pelningumo rodikliams. Išlaidų ir pajamų santykis per antrąjį ketvirtį išaugo 6 proc. punktais ir birželio mėnesio pabaigoje sudarė 78.1 proc. Kapitalo grąžos bei turto grąžos rodikliai po pirmojo pusmečio atitinkamai buvo 4,2 proc. ir 0,3 proc.

Pirmojo pusmečio pabaigos duomenimis, Šiaulių bankas pagal paskolų portfelį užima šeštą šalies bankinės rinkos poziciją ir valdo 5 proc. paskolų rinkos. Antrajame ketvirtyje suaktyvėjo skolinimas ir, nepaisant paskolų grąžinimų, naujai išduoti kreditai leido banko paskolų portfelį padidinti 68 mln. litų. Birželio mėnesio pabaigoje paskolų portfelis sudarė 2,79 mlrd. litų. Perėmus dalį Ūkio banko turto, keitėsi palūkanas duodančio turto struktūra. Išaugęs skolos vertybinių popierių portfelis, kurio dalis banko grupės turte padidėjo beveik du kartus – iki 33 proc., sudarys prielaidas aktyviai didinti paskolų portfelį ir ateityje.

Indėlių rinkoje, valdydamas 10 proc., bankas užima ketvirtą poziciją. Pagal gyventojų indėlių apimtis užimama fizinių asmenų indėlių rinkos dalis siekia 14 proc. Per antrąjį šių metų ketvirtį banko indėlių portfelis sumažėjo 2,8 proc. iki 4,51 mlrd. litų. 

Šiaulių banko klientai gali naudotis 250 bankomatais, priklausančiais bendram bankų bankomatų tinklui ir veikiančiais 56 Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Lėšas išsigryninti ar įnešti jas į savo mokėjimo kortelių sąskaitas galima 1800 UAB „Perlo paslaugos“ terminalų visoje Lietuvoje. Šiaulių banko padalinių tinklą sudaro 75 skyriai (tame tarpe 21 buvęs Ūkio banko skyrius), veikiantys 36 Lietuvos miestuose.