Šiaulių banko grupės 2013 m. trijų ketvirčių veiklos rezultatai

2013-10-18
  • Bankas uždirbo 8 mln. litų grynojo pelno, banko grupė – 14,3 mln. litų.
  • Atpigę ištekliai lėmė žymų grynųjų palūkanų pajamų augimą.
  • Didesnis klientų skaičius bei jų aktyvumas padarė reikšmingą įtaką operacijų užsienio valiuta rezultatui ir grynųjų paslaugų bei komisinių pajamų augimui.
  • Paskolų portfelis augo, tačiau vertės sumažėjimas turėjo neigiamos įtakos rezultatui.
  • Pasirašyta 40 mln. eurų sutartis su Europos investicijų banku.
  • Užbaigtas vienas iš esminių Ūkio banko turto ir įsipareigojimų perdavimo sutarties etapų.

Per devynis šių metų mėnesius Šiaulių bankas uždirbo 8,0 mln. litų neaudituoto grynojo pelno, t. y. 27 proc. mažiau nei pernai tuo pat laikotarpiu. Šiaulių banko grupės neaudituotas rezultatas sudarė 14,3 mln. litų. Praėjusių metų atitinkamo laikotarpio banko grupės grynasis pelnas siekė 11,1 mln. litų.

Trečiąjį šių metų ketvirtį Šiaulių banko grupė gerino savo veiklą visose pagrindinėse srityse. Pingantys ištekliai smarkiai įtakojo grynųjų palūkanų pajamų augimą. Per trečiąjį ketvirtį šios pajamos išaugo 10 proc., o per laikotarpį nuo metų pradžios grynosios palūkanų pajamos padidėjo 18 proc., lyginant su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu. Banko grupės grynųjų paslaugų ir komisinių pajamos toliau augo – per trečiąjį ketvirtį uždirbta 7 proc. daugiau nei per antrąjį, o devynių mėnesių grynųjų paslaugų ir komisinių pajamos padidėjo 83 proc. – iki 10,9 mln. litų. Didesnis klientų skaičius bei jų aktyvumas teigiamos įtakos turėjo ne tik banko grupės gaunamoms grynosioms pajamoms iš paslaugų ir komisinių, bet ir operacijų užsienio valiuta rezultatui. Ketvirčio rezultatas išaugo beveik du kartus ir sudarė 2,2 mln. litų, o devynių mėnesių pelnas iš operacijų užsienio valiuta, lyginant su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 43 proc. – iki 5,1 mln. litų.

Lyginant su antruoju ketvirčiu, žymių veiklos išlaidų pokyčių trečiajame ketvirtyje neužfiksuota, tačiau paskolų bei kito turto vertės sumažėjimas vis dar darė neigiamą įtaką banko grupės rezultatui. Per trečiąjį ketvirtį apskaityta beveik 10,0 mln. litų vertės sumažėjimo sąnaudų, o nuo metų pradžios – 19,1 mln. litų.

Nepaisant su Ūkio banko dalies integracija susijusių išlaidų, Šiaulių banko grupės pajamos didėjo sparčiau nei išlaidos, todėl trečiojo ketvirčio pabaigoje išaugo veiklos efektyvumas. Išlaidų ir pajamų santykis per ketvirtį sumažėjo 4,5 procentinio punkto ir rugsėjo mėn. pabaigoje sudarė 73,5 proc. Kapitalo grąžos rodiklis buvo 6,1 proc., turto grąžos rodiklis – 0,4 proc.

„Nors šių metų devynių mėnesių banko rezultatas mažesnis, lyginant su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu, džiaugiuosi teigiamomis tendencijomis pagrindinėse banko veiklos srityse – augančiomis grynosiomis palūkanų, paslaugų bei komisinių pajamomis. Nepaisant patirtų vienkartinių išlaidų, susijusių su procesų integracija, perėmus dalį Ūkio banko turto ir įsipareigojimų, Šiaulių banko veiklos efektyvumas  gerėja. Tikiuosi, kad šios augimo tendencijos išliks ateityje“, – sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Audrius Žiugžda.

Trečiojo šių metų ketvirčio pabaigoje banko grupės turtas siekė beveik 5,3 mlrd. litų. Paskolų portfelis, per ketvirtį išaugęs 51,9 mln. litų, sudarė beveik 2,5 mlrd. litų – Šiaulių bankas pagal valdomą paskolų portfelį užima šeštą poziciją tarp Lietuvoje veikiančių bankų ir valdo 5,2 proc. šalies paskolų rinkos. Indėlių portfelis, sudarantis didžiausią įsipareigojimų dalį, 2013 m. rugsėjo 30 d. siekė 4,4 mlrd. litų. Tarp Lietuvoje veikiančių bankų ketvirtą poziciją užimančio Šiaulių banko valdoma indėlių rinkos dalis sudarė 9,9 proc.

2013 m. rugsėjo 13 d. Europos investicijų bankas (EIB), kontroliuojančiojo fondo JESSICA valdytojas Lietuvoje, su Šiaulių banku pasirašė 40 mln. eurų paskolos sutartį daugiabučių namų renovacijai. Tai jau trečioji sutartis, kurios tikslas yra didinti energijos vartojimo efektyvumą daugiabučiuose pastatuose. Glaudžiai bendradarbiaujant su EIB, Aplinkos ministerija, savivaldybėmis bei kitomis institucijomis, bendromis jėgomis aktyviai siekiama sparčiau įgyvendinti energijos taupymo programas Lietuvoje.

2013 m. spalio 11 d. „KPMG Baltics“ pateikė Šiaulių bankui turto ir įsipareigojimų, perimtų iš Ūkio banko, galutinio vertinimo ataskaitą. Nustatyta, kad Šiaulių banko perimtų įsipareigojimų vertė yra 2725 mln. litų, o perimtas turtas įvertintas – 1798 mln. litų. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, prisiimdamas skolinį įsipareigojimą Šiaulių bankui, įsipareigojo padengti 128 mln. litų vertės skirtumą, susidariusį tarp galutinio ir preliminaraus vertinimo.