Šiaulių banko grupė tęsia sėkmingą veiklą

2017-08-07
  • Banko grupė uždirbo 19,2 mln. eurų
  • Paskolų ir finansinės nuomos portfelis išaugo 12 proc., išlaikoma stabili grynoji palūkanų marža
  • Išaugusi subordinuotos paskolos konvertavimo opciono vertė davė neigiamą efektą banko rezultatui

2017 m. pirmąjį pusmetį banko grupė uždirbo 19,2 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno, banko šešių mėnesių pelnas siekė 19,8 mln. eurų.

Banko grupės paskolų ir finansinės nuomos portfelis per dvylika mėnesių išaugo 12 proc. ir birželio mėn. pabaigoje viršijo 1,07 mlrd. eurų. Vien per antrąjį šių metų ketvirtį paskolų portfelis padidėjo 6 proc. arba 60 mln. eurų. Nuo metų pradžios pasirašyta daugiau kaip 330 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, o indėlių portfelis per paskutiniuosius dvylika mėnesių padidėjo 9 proc. ir 2017 m. birželio pabaigoje viršijo 1,58 mlrd. eurų.

„Nors nominalūs pelno rodikliai šiemet yra mažesni palyginti su praėjusiais metais, tipinės veiklos rezultatų dinamika, augantis paskolų portfelis ir išlaikoma stabili grynoji palūkanų marža kuria prielaidas tikėtis tvarių banko rezultatų ir ateityje“, - sako Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Banko grupė per šešis šių metų mėnesius uždirbo 27,5 mln. eurų grynųjų palūkanų pajamų. Pirmojo pusmečio grynoji palūkanų marža, neįtraukiant netipinių pajamų, siekė 3 proc. Banko grupės grynosios paslaugų ir komisinių pajamos išaugo 12 proc. palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu ir viršijo 5 mln. eurų. Pelnas iš valiutos prekybos išaugo 22 proc. ir viršijo 2 mln. eurų.

Rizikos kaštų rodiklis pagerėjo dėl paskolų ir kito turto vertės sumažėjimo išlaidų grįžimo - pirmojo šių metų pusmečio pelno (nuostolių) ataskaitoje užfiksuotas 2,2 mln. eurų grįžimas. Birželio mėn. pabaigoje banko grupė laikėsi nustatytų priežiūros reikalavimų – kapitalo pakankamumo būklė išliko tvirta, likvidumo lygis buvo aukštas.

Viena prioritetinių banko sričių ir toliau išlieka smulkiojo ir vidutinio verslo, kuriam paskolos sudaro 65 proc. paskolų portfelio, kreditavimas. Antrąjį šių metų ketvirtį Šiaulių bankas ir „Invega“ pasirašė dvi naujas sutartis dėl portfelinių garantijų, finansuojamų iš Europos regioninės plėtros fondo. Šios priemonės pagalba SVV finansavimui bus skirta 50 mln. eurų.

Stabiliai geri Šiaulių banko veiklos rezultatai ir didėjantis banko žinomumas tarp investuotojų tarptautiniu mastu didino banko akcijų kainą ir prekybos apyvartas Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje. Per šešis šių metų mėnesius akcijos kaina išaugo 31 proc., o pagal apyvartą – tai viena likvidžiausių pozicijų biržoje.

Kylanti akcijos kaina turėjo nors ir laikiną, bet neigiamą įtaką banko einamojo laikotarpio pelnui. Dėl išaugusios Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) suteiktoje subordinuotoje paskoloje numatytos konvertavimo galimybės vertės per pirmąjį 2017 m. pusmetį apskaitytas nerealizuotas neigiamas 5,7 mln. eurų efektas. Nepriklausomai nuo to ar konversijos teise bus pasinaudota ar ne, ateityje sukauptas nuostolis atitinkama suma padidins banko akcininkų nuosavybę.

2017 m. birželio 6 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti pakeisti Šiaulių banko įstatai su padidintu iki 131,4 mln. eurų įstatiniu kapitalu. Banko įstatinis kapitalas padidintas 21,9 mln. eurų (20 proc.) iš banko lėšų.

Šių metų liepos 13 d. reitingų agentūra Moody's Investors Service paskelbė, kad Šiaulių banko reitingai peržiūrimi dėl galimo padidinimo. Reitingų peržiūrą paskatino gerėjanti turto kokybė, pelningumas bei stiprėjantis kapitalas, taip pat teigiami bankrutavusio Ūkio banko perimtos dalies integravimo bei realizavimo rezultatai.