Šiaulių banko grupė per pusmetį uždirbo 6,3 mln. litų grynojo pelno

2011-07-14
Lietuvos investuotojų bei Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) valdomas Šiaulių bankas antrajame 2011 m. ketvirtyje toliau augo ir gerino savo veiklos rezultatus.

Per pirmąjį pusmetį banko veiklos pelnas iki pelno mokesčio ir atidėjinių blogoms paskoloms beveik du kartus viršijo praėjusių metų to paties laikotarpio rezultatą ir siekė 10,4 mln. litų. Grynasis banko pusmečio pelnas išaugo iki 6,4 mln. litų, kai tuo tarpu pernai tuo pačiu laikotarpiu bankas patyrė 11,1 mln. litų nuostolio. Banko grupė šiemet uždirbo 6,3 mln. litų grynojo pelno.

Aktyvi kreditavimo veikla ir didėjanti palūkanų marža labiausiai įtakojo pasiektą rezultatą. Vien per antrąjį metų ketvirtį banko paskolų portfelis padidėjo 9 procentais ir pasiekė beveik 1,9 mlrd. litų. Nuo metų pradžios Šiaulių banko paskolų portfelis išaugo 232 mln. litų, o indėliai - 134 mln. litų. Grynosios palūkanų pajamos per ketvirtį didėjo 27,6 procento, o lyginant su praėjusių metų pusmečiu - net 70 procentų.

Didėjantis klientų skaičius leido daugiau uždirbti grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų bei pelno iš operacijų užsienio valiuta. Lyginant su pirmuoju metų ketvirčiu jos atitinkamai išaugo 14 bei 42 procentais.

 „Džiaugiuosi, kad vis daugiau naujų klientų renkasi Šiaulių banką kaip pagrindinį banką, teigiamai vertina mūsų banko teikiamas paslaugas ir mūsų požiūrį į klientą. Augantis klientų skaičius ne tik teigiamai įtakoja banko rezultatus, bet ir leidžia tikėtis, kad šios tendencijos bus tvarios bei ilgalaikės“, -  sako Šiaulių banko administracijos vadovas Audrius Žiugžda.

Nors daugumos banko klientų finansinė būklė stabilizavosi ir pradeda gerėti, bankas, valdydamas patiriamą riziką, konservatyviai vertina paskolų portfelį. Dėl šios priežasties per antrąjį ketvirtį buvo papildomai sudaryta 3,1 mln. litų atidėjinių abejotiniems aktyvams padengti.

Šiaulių bankas antrajame metų ketvirtyje sėkmingai išplatino naują akcijų emisiją, išleistą banko įstatinio kapitalo padidinimui papildomais įnašais 30 mln. litų. Netrukus bus įregistruoti pakeisti Šiaulių banko įstatai su 234,9 mln. litų įstatiniu kapitalu. Padidintas kapitalas sudarys sąlygas sėkmingam banko augimui ateityje.