Šiaulių banko grupė išlaiko sėkmingą pagreitį

2017-11-06
  • Tipinės veiklos pelnas išaugo 80 proc.
  • Reikšmingai didėjo paskolų ir finansinės nuomos portfelis
  • Moody‘s suteikė Šiaulių bankui investicinį reitingą Baa3
  • Kylanti akcijos kaina toliau didino subordinuotos paskolos konvertavimo opciono vertę

Per devynis šių metų mėnesius Šiaulių banko grupė uždirbo 24,6 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno. Atmetus vienkartinio pobūdžio veiksnius, dariusius įtaką rezultatams, tipinės veiklos pelnas siekė 30,6 mln. eurų, t. y. 80 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.


Nuo metų pradžios 13 proc. išaugęs banko grupės paskolų ir finansinės nuomos portfelis rugsėjo pabaigoje viršijo 1,1 mlrd. eurų. Ypač produktyvus buvo trečiasis metų ketvirtis – vien liepos-rugsėjo mėnesiais paskolų portfelis padidėjo 7 proc. arba 74 mln. eurų.

„Šiemet su klientais pasirašėme kreditavimo sutarčių už daugiau kaip puse milijardo eurų. Auginti klientų pasitikėjimą padėjo banko siūlomi lankstūs ir inovatyvūs finansavimo sprendimai, kurių pasirinkimą, atsižvelgdami į klientų poreikius, toliau plėtėme. Prieš mėnesį pasiūlėme smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms pasidalytos rizikos paskolas kartu su INVEGA garantijomis – pagal šią priemonę verslo finansavimui papildomai numatome skirti per 100 mln. eurų. Reikšmingas faktas tas, kad banko paskolų portfelio augimas jau kelis metus iš eilės viršija bankinio sektoriaus vidurkį, o jo kokybės rodikliai gerėja – tai patvirtina banko taikomo verslo modelio prielaidų teisingumą“, - sako Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.


Indėlių portfelis padidėjo 9 proc. ir rugsėjo pabaigoje viršijo 1,6 mlrd. eurų, ilgėjo bendroji indėlių trukmė. Prie šių rezultatų prisidėjo sėkmingai debiutavęs naujas taupymo sprendimas – terminuotasis indėlis su papildomomis palūkanomis, kurios susietos su tam tikro finansinio turto kainos pokyčiu. Per pastaruosius metus buvo išplatintos trys tokių indėlių emisijos.

Augantis turtas ir klientų aktyvumas sudarė sąlygas pagrindinių pajamų augimui. Banko grupė per devynis šių metų mėnesius uždirbo 42,1 mln. eurų grynųjų palūkanų pajamų, 7,9 mln. eurų grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų ir 3,5 mln. eurų pajamų iš valiutų prekybos. Kiekvienoje iš šių pozicijų stebimas ryškus augimas, tiek lyginant šių metų su atitinkamo praėjusių metų laikotarpiu, tiek analizuojant ketvirčių dinamiką.

Banko grupė išlaikė aukštą veiklos efektyvumą - išlaidų ir pajamų santykis siekė 51 proc. Kapitalo ir likvidumo būklė išliko tvirta, o kapitalo grąžos rodiklis viršijo 17 proc.

Tvari banko veikla, gerėjantys pelningumo bei kapitalo rodikliai, stabilūs makroekonominiai Lietuvos parametrai ir teigiamos jų tendencijos buvo įvertinti tarptautinės reitingų agentūros „Moody‘s Investors Service“, kuri spalio 23 d. Šiaulių bankui suteikė investicinį ilgalaikio skolinimo reitingą Baa3 ir nustatė teigiamą jo perspektyvą. 

„Smagu, kad nuoseklią banko pažangą įvertina ne tik klientai, bet ir tarptautinės institucijos. Pasiektas investicinis reitingas yra ne tik simbolinis laiptelis – jis padės siekti geresnių sąlygų pritraukiant finansavimą, kuris bus naudojamas, teikiant paskolas verslo klientams ir finansuojant klientų vartojimo poreikius“, - sako Vytautas Sinius.

Trečiąjį šių metų ketvirtį toliau augusi Šiaulių banko akcijos kaina rinkoje turėjo neigiamą įtaką banko einamojo laikotarpio pelnui. Dėl išaugusios Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) suteiktoje subordinuotoje paskoloje numatytos konvertavimo galimybės vertės, susidarė papildomas 4,8 mln. eurų nuostolis. Nuo metų pradžios dėl šios priežasties jau apskaitytas nerealizuotas neigiamas 10,5 mln. eurų efektas. Nepriklausomai nuo to, ar konversijos teise bus pasinaudota ar ne, ateityje apskaitytas nuostolis atitinkama suma padidins banko akcininkų nuosavybę, todėl vertinant grupės veiklos rezultatus jis turėtų būti eliminuotas.