Šiaulių banko finansiniai rodikliai – tvarios ir nuoseklios plėtros rezultatas

2018-02-28
  • Šiaulių banko grupės neaudituotas pelnas pernai siekė 32,1 mln. eurų
  • Tipinės veiklos pajamos augo 12 proc.
  • Grupės turtas peržengė 2 mlrd. eurų ribą
  • Prekyba banko akcijomis pasiekė rekordines aukštumas
  • Klientų aptarnavimo lygis kilo iki 98,1 proc.

„Šiaulių banko veiklos rezultatai jau eilę metų nuosekliai gerėja. 2017-ieji – ne išimtis, nes ir toliau pavyko stabiliai didinti tipinės veiklos pajamas, paskolų ir finansinės nuomos portfelį, pritraukti daugiau indėlių. Rezultatus gerinti pavyko, investuojant į naujus inovatyvius sprendimus, operatyviai reaguojant į klientų poreikius bei gerinant paslaugų kokybę. Svarbu, kad į gerėjančius banko rezultatus atsižvelgia vis daugiau investuotojų, o ypač reikšmingas mums buvo suteiktas investicinis reitingas ir teigiama jo perspektyva – tai ne tik mūsų ilgai siekto tikslo įvertinimas, bet ir akivaizdi nauda klientams. Vienas simbolinių metų pasiekimų – grupės turtas viršijo 2 mlrd. eurų. Pasiekti 1 mlrd. eurų turto ribą reikėjo 22 metų, o štai, nepraėjus nė 5 metams, jau skaičiuojame 2 mlrd. eurų banko grupės turtą“, - rezultatus komentavo Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.


Išlaikytas aukštas veiklos pelningumas

Praėjusių metų Šiaulių banko grupės neaudituotas pelnas siekė  32,1 mln., o bankas uždirbo 30,9 mln. eurų pelno.

Palyginti su 2016 m. rezultatais, praėjusių metų banko grupės tipinės veiklos pajamos augo 12 proc. Šio rodiklio pokyčiui didžiausios įtakos turėjo grynųjų palūkanų pajamos, kurios, didėjant kreditavimo apimtims ir sumažėjus resursų kaštams, per metus išaugo 6 proc., iki 57,2 mln. eurų. Dėl išaugusių atsiskaitymų apimčių ir nemažėjančios grynųjų pinigų operacijų apyvartos, grynųjų paslaugų ir komisinių pajamos buvo didesnės 16 proc. nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Tam reikšmingą poveikį turėjo didelis klientų aktyvumas renkantis praėjusių metų pradžioje pasiūlytus naujus paslaugų planus privatiems ir verslo klientams. Pelnas iš valiutos prekybos per 12 mėnesių išaugo 8 proc. ir viršijo 4,8 mln. eurų.

Dėl banko akcijų kainos kilimo rinkoje augo ERPB suteiktoje subordinuotoje paskoloje numatytos konvertavimo galimybės vertė. Per 2017 metus subordinuotos paskolos vertės išaugimas davė nerealizuotą neigiamą 12,1 mln. eurų efektą kitoms pajamoms. Realizavus konvertavimo galimybę ateityje, sukauptas neigiamas efektas atitinkama suma padidintų visų banko akcininkų nuosavybę.

Nepaisant augančių poreikių ir didėjančių darbo užmokesčio išlaidų, banko grupei pavyksta subalansuoti išlaidų augimo tempą – jos (nevertinant grupės įmonių kitos veiklos rezultato) išaugo 9 proc.

Šiaulių banko grupė išlaikė aukštą veiklos efektyvumą – nominalus išlaidų ir pajamų santykis siekė 52 proc., o eliminavus netipinės veiklos rezultatus - buvo mažesnis nei 47 proc. Metinis kapitalo grąžos rodiklis išliko aukštas ir viršijo 16 proc.  

Paskolų portfelį augino inovatyvūs sprendimai

Banko grupės paskolų ir finansinės nuomos portfelis per dvylika mėnesių išaugo 16 proc. ir metų pabaigoje viršijo 1,18 mlrd. eurų. Didėjančias kreditavimo apimtis lėmė nuolat klientams siūlomas lanksčių ir inovatyvių finansavimo sprendimų pasirinkimas. Pavyzdžiui, metų pabaigoje Šiaulių bankas įdiegė naują automatizuotą kredito suteikimo proceso valdymo sistemą, kuri sutrumpino vartojimo kredito išdavimo klientui trukmę, o ateityje sistemos pagalba planuojama sutrumpinti ir kitų kreditų suteikimo trukmę.

Banko grupės indėlių portfelis per metus išaugo 9 proc. ir 2017 m. gruodžio pabaigoje viršijo 1,6 mlrd. eurų. Prie indėlių portfelio augimo reikšmingai prisidėjo naujas taupymo sprendimas – terminuotasis indėlis su papildomomis palūkanomis, kurios susietos su tam tikro finansinio turto kainos pokyčiu - išplatintos trys tokių indėlių emisijos.


Prekyba akcijomis - rekordinė

2017-ieji metai buvo pažymėti prekybos Šiaulių banko akcijomis rekordais Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje. Per 2017 metus banko akcijos kaina išaugo 57 proc., o prekyba Šiaulių banko akcijomis pasiekė rekordinę ribą ir užtikrino lyderio vietą – apyvartos Nasdaq Baltijos rinkoje metinė suma viršijo 44 mln. eurų.

Investuotojų susidomėjimą skatino tvarūs banko rezultatai ir kasmet gerėjantys pelningumo bei kapitalo rodikliai, taip pat – ir tarptautiniu mastu didėjantis banko žinomumas tarp investuotojų.


Nuosekliai gerėja aptarnavimo kokybė

Šiaulių bankui pernai vėl pavyko pagerinti klientų aptarnavimo kokybės rodiklį, kuris pernai pasiekė rekordinius 98,1 proc. ir gerokai viršijo bendrą Lietuvos bankų aptarnavimo lygio vidurkį (87,7 proc.). Devintus metus iš eilės tyrimų bendrovės „Dive Lietuva“ vykdomo nepriklausomo slapto pirkėjo tyrimo duomenimis, pagal aptarnavimo kokybę Šiaulių bankas užima antrąją vietą tarp Lietuvos bankų.

Siekiant geriau įvertinti tobulintinus aptarnavimo kriterijus, bankas nuolat investuoja į įvairius kokybės tyrimus, reguliariai apmoko klientus aptarnaujantį personalą, taiko inovatyvius klientų aptarnavimo sprendimus.