Šiaulių banko devynių mėnesių veiklos rezultatai

2008-10-13

Į smulkųjį ir vidutinį verslą savo veiklą orientuojantis Šiaulių bankas per devynis šių metų mėnesius uždirbo 17,42 mln. litų neaudituoto grynojo pelno.

Praeitų metų to paties laikotarpio  grynasis pelnas, neįvertinus vienkartinio pelningo sandorio pardavus dukterinės įmonės akcijas, sudarė 15,78 mln. litų. Pelno didėjimą per 2008 m. tris ketvirčius lėmė grynųjų palūkanų pajamų augimas - jų bankas uždirbo 30,8 mln. litų. Palyginti su praėjusių metų trijų ketvirčių rezultatais šis rodiklis išaugo 19 proc.. Ataskaitiniu laikotarpiu augo ir grynosios komisinių pajamos - iki 7,1 mln. litų.

Palyginti su 2007 metų devynių mėnesių rezultatais, per metus Šiaulių bankas savo valdomą turtą padidino 14 proc. - jo vertė išaugo nuo 1,88 mlrd. litų iki 2,15 mlrd. litų. Per tą patį laikotarpį visas banko kreditų portfelis padidėjo 15 proc. ir šių metų rugsėjo pabaigoje siekė 1,65 mlrd. litų. 

Šiaulių banke klientų laikomų indėlių suma nuo praėjusių metų atitinkamo laikotarpio padidėjo 22 proc. - indėlių portfelio dydis šių metų rugsėjo pabaigoje buvo 1,41 mlrd. litų. 78 proc. visų indėlių sumos sudarė terminuotieji indėliai.

„Bankas ir toliau lieka ištikimas pagrindiniam savo tikslui - skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) plėtrą šalyje. Smulkusis verslas yra dinamiškas ekonomikos augimo šaltinis, jo lankstūs veiklos metodai padeda lengviau prisitaikyti prie pasikeitusių ekonomikos sąlygų, greičiau reaguoti į rinkos pokyčius, todėl partnerystė su smulkiuoju ir vidutiniu verslu sudaro sąlygas Šiaulių bankui sėkmingai dirbti ir nuolat judėti į priekį“, - sakė Šiaulių banko valdybos pirmininkas Algirdas Butkus.

Šiaulių banko akcininkų nuosavybė šių metų trečiojo ketvirčio pabaigoje siekė 283 mln. litų - per metus ji padidėjo 16,62  mln. litų. Šiaulių banko įstatinis kapitalas šiuo metu sudaro 180,36 mln. litų. Bankas jau paskelbė, kad dar šį rudenį, lapkričio 11 d., šaukia visuotinį akcininkų susirinkimą, kuriame bus svarstomas klausimas dėl banko įstatinio kapitalo didinimo. Didžiausias Šiaulių banko akcininkas - Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) ketina dalyvauti Šiaulių banko akcinio kapitalo didinime ir planuoja iki 2010 m. tam tikslui skirti iki 10 mln. eurų.