Šiaulių banko akcininkų sprendimai: įstatinio kapitalo didinimas ir dividendai

2017-03-30

2017 m. kovo 30 d. įvykusiame Šiaulių banko akcininkų susirinkime akcininkai pritarė valdybos siūlymui padidinti įstatinį kapitalą 21,9 mln. eurų, iš banko lėšų išleidžiant 75,5 mln. paprastųjų vardinių 0,29 euro nominaliosios vertės akcijų. Išleidžiamos akcijos bus nemokamai paskirstytos akcininkams proporcingai susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje (2017-04-13) jų turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei (po 20 proc.).

Šiaulių banko akcininkų susirinkime taip pat priimtas sprendimas paskirstyti pelną, išmokant akcininkams dividendus. Vienai paprastajai vardinei 0,29 euro nominalios vertės akcijai siūloma skirti 0,005 euro dividendų, tai sudaro 1,72 proc. nuo akcijos nominalios vertės.

„Praėję metai Šiaulių bankui buvo sėkmingi – bankas uždirbo didžiausią istorijoje pelną, augo visi pagrindiniai veiklos rodikliai. Stiprinome pozicijas smulkiojo ir vidutinio verslo bei privačių klientų vartojimo finansavimo segmentuose, išlaikėme lyderio pozicijas daugiabučių namų renovacijos finansavimo rinkoje. Šiais metais tikimės didėsiančių skolinimosi apimčių, toliau stiprinsime rizikų valdymą ir efektyvinsime veiklos procesus, investuosime į klientams patrauklių bankinių paslaugų kūrimą ir elektroninių kanalų modernizavimą“, - akcininkų susirinkime pabrėžė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Akcininkų susirinkime į Šiaulių banko stebėtojų tarybą vietoje atsistatydinusio Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) deleguoto nario Peter Reiniger išrinktas kitas atstovas - Miha Košak. Naujasis Stebėtojų tarybos narys - didelę patirtį bankinkystėje sukaupęs specialistas. Pastaruoju metu M. Košak užima vadovaujančias pareigas keliose Slovėnijos bendrovėse („Gorenje Group“, „Aerodrom Ljubljana“), taip pat užsiima konsultacine veikla.

Šiaulių banko akcininkai susirinkimo metu išklausė metinį pranešimą ir audito išvadą, patvirtino praėjusių metų finansinių ataskaitų rinkinį, banko pelno paskirstymą. Be to, nusprendė pakeisti keletą banko įstatų punktų.

Pernai Šiaulių banko grupė uždirbo rekordinį pelną - arti 44 mln. eurų grynojo pelno. Tai 83 proc. daugiau nei 2015 metais. Banko metinis grynasis pelnas siekė 41,7 mln. eurų. Pelningumui svarios įtakos turėjo netipinės veiklos rezultatai: kapitalo grąžos rodiklis viršijo 26 procentus.

Šiaulių banko sustiprėjusią kapitalo bazę ir banko augimą įvertino tarptautinė reitingų agentūra „Moody‘s“, padidinusi banko reitingą. Tarptautiniai verslo ir finansų žurnalai „The Banker“ ir „Global Finance“ Šiaulių bankui suteikė geriausio 2016 m. Lietuvos banko vardą („Global Finance“ šį vardą suteikė ir 2017 m.). „Global Banking & Finance Review“ pernai Šiaulių banką pripažino geriausiu Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo banku.