Šiaulių banko akcininkai pritarė įstatinio kapitalo didinimui

2015-03-27

Kovo 27 d. įvykusiame Šiaulių banko akcininkų susirinkime nuspręsta iš banko lėšų padidinti banko įstatinį kapitalą 6,73  mln. eurų. Po akcijų emisijos Šiaulių banko įstatinis kapitalas padidės iki 85 mln. eurų.

Akcininkų sprendimu, įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant 23.220.000 paprastųjų vardinių 0,29 euro vertės akcijų. Išleistos akcijos bus nemokamai paskirstytos akcininkams, proporcingai jų turėtų akcijų bendrai nominaliai vertei. Už 100 turimų akcijų bus skiriama 8,6 naujos akcijos.

„Didinant banko įstatinį kapitalą iš banko lėšų, išleidžiamos akcijos nemokamai paskirstomos akcininkams, todėl net akcijos vertei rinkoje nekylant, investicija į akcijas auga. Šiaulių bankas nuosekliai tai daro – ilgesnį laiką banko akcijų turintys investuotojai jau įvertino šį privalumą“, – sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Banko kuriamą naudą investuotojams V. Sinius iliustruoja pavyzdžiu: jeigu investuotojas 2002 m. turėjo 100 banko akcijų, tai šiais metais jų skaičius išaugs jau iki 239 akcijų. Darant prielaidą, kad akcijos rinkos kaina visąlaik buvo maždaug nominalo dydžio, galima suskaičiuoti, kad per trylika metų investicijos vertė padidėjo 139 procentais.

Akcininkų sprendimu, šiais metais Šiaulių banko įstatinis kapitalas didinamas iš 3,68 mln. eurų emisinio skirtumo ir 3,05 mln. eurų nepaskirstytojo pelno dalies. Pernai kovo mėn. vykusiame akcininkų susirinkime įstatinis kapitalas buvo padidintas 20 mln. litų (5,8 mln. eurų ekvivalento) tik iš emisinio skirtumo. Už 100 turimų akcijų pernai akcininkai gavo 8 nemokamas akcijas.

Šiaulių banko akcininkai patvirtino 2014 m. finansines ataskaitas ir pelno paskirstymą. Pelno paskirstymas atspindi banko akcininkų pasiryžimą palaikyti banko kapitalo stiprinimo strategiją. Iš 20,3 mln. eurų paskirstytinojo pelno 1 mln. eurų nukreiptas į privalomąjį rezervą, 0,2 mln. eurų paskirta dividendams. Dividendų dydis – 0,25 proc. akcijos nominalios vertės. Nepaskirstytasis banko pelnas lieka 19,1 mln. eurų. Įregistravus naują nemokamų akcijų emisiją, iš šios sumos į įstatinį kapitalą – paskirstymui akcijų pavidalu akcininkams – bus panaudota 3,05 mln. eurų.

Susirinkime akcininkai priėmė sprendimą ir dėl banko įstatų pakeitimo. Pakeitimai daromi dėl įstatinio kapitalo didinimo, dėl banko valdybos narių skaičiais sumažinimo nuo 8 iki 7, taip pat siekiant patikslinti banko stebėtojų tarybos funkcijas.

„2014 metais vyravusi neapibrėžta geopolitinė padėtis nesutrukdė banko grupei pasiekti gerų rezultatų. Šiaulių bankas ir jo valdoma įmonių grupė toliau augo ir keliskart pagerino veiklos rezultatus. Didžiausias lietuviško kapitalo bankas sėkmingai įtvirtinome savo pozicijas rinkoje ir toliau plečia veiklą“, – akcininkų susirinkime sakė Vytautas Sinius.

Šiaulių banko grupė 2014 m. uždirbo 11,77 mln. eurų grynojo pelno, o Šiaulių bankas – 10,6 mln. eurų, atitinkamai 2,2 ir 3,4 karto daugiau nei 2013 metais.

Lietuvoje registruotoms įmonėms bei privatiems asmenims priklauso 65,21 proc. banko įstatinio kapitalo. Didžiausias Šiaulių banko akcininkas – Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), kuris valdo 19,57 proc. banko akcijų.