Šiaulių banko 2012 metų trijų ketvirčių veiklos apžvalga

2012-10-19

  • Uždirbta 11 mln. litų grynojo pelno
  • Geriausias ketvirčio veiklos rezultatas
  • Stabiliai augantis indėlių portfelis
  • Numatomas paskolų portfelio augimas ketvirtajame šių metų ketvirtyje

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) bei Lietuvos investuotojų valdomas Šiaulių bankas per tris šių metų ketvirčius uždirbo 11 mln. litų neaudituoto grynojo pelno. Banko grupės grynasis pelnas siekė 11,1 mln. litų. Atitinkamo 2011 m. laikotarpio ir banko, ir banko grupės grynasis pelnas sudarė 10,7 mln. litų. Banko 2012 m. trijų ketvirčių veiklos pelnas (prieš pelno mokestį, dukterinių įmonių dividendus ir specialiuosius atidėjinius) buvo 53 proc. didesnis už atitinkamo 2011 m. laikotarpio rezultatą ir siekė beveik 29 mln. litų. Pažymėtina, kad trečiojo šių metų ketvirčio veiklos pelnas buvo didžiausias Šiaulių banko istorijoje - uždirbta 11,2 mln. litų.

Palyginus su 2011 metų trimis ketvirčiais, Bankas gerino savo veiklą visose pagrindinėse veiklos srityse. Grynosios palūkanų pajamos išaugo 16 proc. ir pasiekė 40,4 mln. litų. Banko grynųjų paslaugų ir komisinių pajamos taip pat nuosekliai augo kiekvieną šių metų ketvirtį - atitinkamai siekė 1,7 mln., 2,1 mln. ir 2,4 mln. litų. Tam įtakos turėjo augantis klientų skaičius bei didėjantis jų aktyvumas. Rugsėjo mėnesio pabaigos duomenimis, banko klientų skaičius viršijo 157 tūkstančius. Nuo metų pradžios verslo klientų padaugėjo 12 proc., privačių -  9 proc.

Šiaulių banko administracijos vadovo Audriaus Žiugždos komentaras:

„Džiaugiamės gerėjančiais banko veiklos rezultatais - auga visų sričių pajamos, o 2011 metais sparčiai didėjusios veiklos išlaidos šiais metais buvo stabilizuotos. Labiausiai džiugina ir toliau sparčiai augantis klientų skaičius, patvirtinantis, kad lėtai, bet užtikrintai einame teisingu keliu, kurdami pažangų lietuvišką banką“.

 

Trečiąjį šių metų ketvirtį bankas uždirbo reikšmingą pelną iš operacijų vertybiniais popieriais - 3,2 mln. litų (per visus devynis mėnesius - 5,7 mln. litų). Veiklos išlaidose žymių pokyčių neužfiksuota. Bankas ir toliau didelį dėmesį skyrė paskolų portfelio kokybei. Per trečiąjį ketvirtį papildomai suformuota 6,4 mln. litų atidėjinių, o nuo metų pradžios išlaidos atidėjiniams sudaro beveik 17 mln. litų.

Toliau gerėjo ir Banko pelningumo rodikliai. Išlaidų ir pajamų santykis nuo metų pradžios sumažėjo 10,9 procentinio punkto ir rugsėjo mėnesio pabaigoje sudarė 48 proc. (trečiojo ketvirčio rodiklis buvo 43,8 proc.). Kapitalo grąžos bei turto grąžos rodikliai šių metų eigoje išliko stabilūs ir po trijų ketvirčių atitinkamai buvo 4,8 proc. ir 0,5 proc.

Nuo metų pradžios banko turtas išaugo 4,5 proc. iki 2,9 mlrd. litų. Išlaikyti augimo tendenciją padėjo stabiliai didėjantis indėlių portfelis - per devynis mėnesius jis ūgtelėjo 9,1 proc. iki 2,07 mlrd. litų. Ypač sparčiai augo gyventojų indėliai, kurių per minėtą laikotarpį padaugėjo 15 proc. - trečiojo ketvirčio pabaigoje šie indėliai sudarė 1,51 mlrd. litų.

Banko paskolų portfelis trečiajame ketvirtyje žymiai nesikeitė - rugsėjo mėnesio pabaigoje jį sudarė 2,07 mlrd. litų. Spalio mėnesio pradžioje su Europos investicijų fondu (EIF) pratęsta bendradarbiavimo sutartis (papildomai skirta 20 mln. eurų) bei iš Commerzbank gauta 5 mln. eurų paskola bus panaudotos smulkaus ir vidutinio verslo finansavimui bei prisidės prie spartesnio paskolų portfelio augimo ketvirtame šių metų ketvirtyje.