Šiaulių banko 2012 metų I pusmečio veiklos rezultatai

2012-07-19

  • Uždirbta 7 mln. litų grynojo pelno - 10 proc. daugiau negu pernai.
  • Indėlių portfelis pasiekė 2 mlrd. litų.
  • Teigiamos grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų augimo tendencijos.
  • Reikšminga pelno iš operacijų skolos vertybiniais popieriais įtaka veiklos pajamoms.
  • Didelis dėmesys paskolų portfelio kokybei - išlaidos atidėjiniams sudarė 10,6 mln. litų.

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) bei Lietuvos investuotojų valdomas Šiaulių bankas antrajame šių metų ketvirtyje toliau augo ir gerino savo veiklos rezultatus. Banko šių metų pirmojo pusmečio neaudituotas grynasis pelnas sudarė 7,0 mln. litų. Per antrąjį šių metų ketvirtį bankas uždirbo 3,7 mln. litų neaudituoto grynojo pelno - tai 12,5 proc. daugiau nei per pirmąjį šių metų ketvirtį. Banko 2012 m. pirmojo pusmečio veiklos pelnas (prieš pelno mokestį, dukterinių įmonių dividendus ir specialiuosius atidėjinius) net 70 proc. viršijo atitinkamą 2011 m. rezultatą ir siekė 17,6 mln. litų. Banko grupės šių metų pirmojo pusmečio neaudituotas grynasis pelnas sudarė beveik 7,1 mln. litų.

Per šešis šių metų mėnesius sparčiai augo banko indėlių portfelis, sudarantis didžiausią įsipareigojimų dalį - bankui patikėtų klientų indėlių suma išaugo 5,3 proc., iki 2,0 mlrd. litų. Ypač sparčiai augo gyventojų indėliai - per šešis šių metų mėnesius jų padaugėjo 9,7 proc. - birželio mėn. pabaigoje gyventojų indėliai sudarė 1,44 mlrd. litų. Per paskutinius dvylika mėnesių bendra indėlių suma banke padidėjo 10,4 proc. arba 188,4 mln. litų. 

Nuo šių metų pradžios banko turtas išaugo 61,0 mln. litų, iki 2,8 mlrd. litų.  Turto rinkos dalis siekia 3,7 proc. Antrajame šių metų ketvirtyje šiek tiek keitėsi palūkanas duodančio turto struktūra: didėjo investicinius reitingus turinčių emitentų likvidžių skolos vertybinių popierių portfelis, investicijos į banko dukterines įmones.  Nors ir nežymiai sumažėjęs banko paskolų portfelis, siekiantis 2,1 mlrd. litų,  sudarė didžiausią  banko turto dalį.

Reikšmingą įtaką išaugusioms banko veiklos pajamoms turėjo ir antrojo ketvirčio pelnas iš operacijų vertybiniais popieriais, kuris, palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, didėjo beveik du kartus ir sudarė 1,7 mln. litų. Banko pusmečio pelnas iš operacijų vertybiniais popieriais siekė 2,5 mln. litų. Pelnas iš operacijų užsienio valiuta taip pat teigiamai įtakojo veiklos pajamų pokytį - per šešis šių metų mėnesius uždirbti 2 mln. litų. Optimizmo suteikė antrajame ketvirtyje stebimos teigiamos grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų augimo tendencijos - jų bankas uždirbo 20 proc. daugiau nei pirmąjį šių metų ketvirtį. Per pusmetį grynosios paslaugų ir komisinių pajamos sudarė 3,8 mln. litų. Nuosekliai ir konservatyviai vertindamas skolininkų būklę, per pirmąjį šių metų pusmetį Šiaulių bankas papildomai suformavo 10,6 mln. litų atidėjinių.

Pasiektus teigiamus banko veiklos rezultatus sąlygojo augantis klientų skaičius ir padidėjęs jų aktyvumas. Per pirmąjį šių metų pusmetį klientų skaičius išaugo 9,5 tūkstančio ir viršijo 153 tūkstančius: ir privačių, ir verslo klientų skaičius nuo metų pradžios padidėjo po 7 proc. 

Augant pajamoms, gerėjo ir pelningumo rodikliai. Išlaidų ir pajamų santykis pagerėjo nuo 58,9 proc. metų pradžioje iki 50,4 proc., pasibaigus pirmajam pusmečiui. Kapitalo grąžos bei turto grąžos rodikliai išliko stabilūs ir sudarė atitinkamai 4,7 proc. ir 0,5 proc.

Aktyviai plėsdamas elektroninės bankininkystės paslaugas, Šiaulių bankas nuo metų pradžios „SB linijos“ klientų skaičių padidino 14 proc., iki 71 tūkstančio. Antrojo ketvirčio pabaigoje bankas buvo išdavęs daugiau kaip 56 tūkstančius mokėjimo kortelių - 21 proc. daugiau negu pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Šiaulių banko klientai gali naudotis 269 bankomatais, priklausančiais bendram bankų bankomatų tinklui ir veikiančiais 47 Lietuvos miestuose ir miesteliuose.

Šiaulių banko 2012 metų I pusmečio veiklos rezultatai (PDF)