Šiaulių banko 2010 m. I ketvirčio veiklos rezultatas

2010-05-05

Šiaulių bankas, toliau peržiūrėdamas turimo paskolų portfelio kokybę, per šių metų sausio-kovo mėnesius suformavo 8,96 mln. litų specialiųjų atidėjinių, kurie nulėmė banko pirmojo ketvirčio 6,9 mln. litų nuostolį.

Šiaulių banko grupė per 2010 m. pirmąjį ketvirtį, neaudituotais duomenimis, patyrė 8,13 mln. litų nuostolių.

Šiaulių banko turtas nuo metų pradžios išaugo 3,17 proc. (65,4 mln. litų). Paskolų portfelis per pirmąjį ketvirtį sumažėjo 22,4 mln. litų (1,39 proc.), indėlių portfelis per šį laikotarpį padidėjo 62,5 mln. litų (4 proc.).

Grynosios palūkanų pajamos per tris šių metų mėnesius, palyginti su 2009 metų ketvirtuoju ketvirčiu, sumažėjo 1,4 mln. litų (23,3 proc). Vertinant atskirus pirmojo ketvirčio mėnesius, pastebimas situacijos gerėjimas: sausį grynosios palūkanų pajamos siekė 1,2 mln. litų, vasarį - 1,4 mln. litų, o kovą - jau 2,1 mln. litų.