Šiaulių banke nauja kreditinė linija SVV finansavimui

2007-03-21

Šiaulių bankas pasirašė sutartį su Europos Tarybos Vystymo banku (ETVB) dėl 10 mln. eurų kreditinės linijos suteikimo.

Europos Tarybos Vystymosi banko (ETVB) Šiaulių bankui suteikta kreditinė linija skirta smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams bei jų investicijoms finansuoti. Paskolos bus teikiamos jau įprastomis sąlygomis ir nusitovėjusia tvarka. Tai jau trečioji Europos Tarybos Vystymosi banko ir Šiaulių bankas paskolos sutartis.

Kaip teigia ETVB valdytojo pavaduotojas Apolonio Ruiz-Ligero, “Europos Tarybos Vystymosi bankas siekia skatinti socialinį ryšį, padėti ES šalims narėms siekti socialiai atsakingo augimo ir vystymosi. Darbo vietų kūrimas ir išlaikymas yra viena esminių banko užduočių. Paskutiniaisiais metais Šiaulių bankas demonstravo didelį profesionalumą - naudojant  ETVB kreditines linijas, buvo naujai sukurtos ar išlaikytos jau esančios 2300 darbo vietos, įvykdyti visi įsipareigojimai. Mūsų bankas patenkintas bendradarbiavimu su Šiaulių banku, nes bendra veikla abiems finansinėms institucijoms leidžia dalintis socialiniais uždaviniais, kuriant naujas darbo vietas ir remiant mažiau išsivysčiusius regionus”.

10 mln. kreditinė linija numato lanksčias paskolos suteikimo sąlygas. Kreditus gali gauti įvairiose paslaugų bei gamybos srityse dirbantys verslininkai, kuriems bus suteikta išsami informacija  bei patarimai apie kreditavimo ar lizingo galimybes.

“Šiaulių bankas visada aktyviai dalyvauja smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros strategijos įgyvendinime, nes mūsų tikslas - didinti Lietuvos verlso konkurencingumą, sudaryti sąlygas steigti naujas įmonės ar atnaujinti jau veikiančias. Europos Tarybos Vystymosi banko suteikta nauja kreditinė linija leis dar intensyviau skatinti racionalų vietinių išteklių bei žmogiškųjų resursų panaudojimą, pažangių technologijų diegimą  ir taip Šiaulių bankui prisidėti prie spartesnio visų šalies regionų ekonominės plėtros tempo”, - sako Šiaulių banko valdybos pirmininko pavaduotojas Donatas Savickas.

Europos Tarybos Vystymosi bankas su Šiaulių banku bendradarbiauja jau penkerius metus. 2003 metais ETVB Šiaulių bankui suteikė 1 mln. eurų  kreditinę liniją , kuri buvo skirta moterų vadovaujamoms arba moterims darbo vietas kuriančioms įmonėms. Po poros metų ETVB ir Šiaulių bankas pasirašė sutartį dėl 2,5 mln. eurų kreditinės linijos smulkiajam ir vidutiniam verslui kredituoti.