Šiaulių banke įsibėgėja būsto modernizavimo finansavimo programa

2011-05-05

Šiaulių bankas aktyviai dalyvauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgyvendinamoje daugiabučių namų atnaujinimo programoje pagal Europos investicijų banko (EIB) JESSICA iniciatyvą ir jau yra pritaręs dvidešimties daugiabučių namų modernizavimo projektų finansavimui. Bendra patvirtintų paskolų vertė - 2,4 mln. eurų.

Šiaulių bankas prieš metus tapo pirmuoju EIB finansiniu partneriu Lietuvoje, naudojant JESSICA finansinį instrumentą, skirtą gyventojų energijos suvartojimo sąnaudoms ir patalpų šildymo išlaidoms mažinti. Bankas daugiabučių namų renovacijos procese dalyvauja jau penktus metus ir finansavimą teikia abiem šiuo metu Vyriausybės vykdomoms daugiabučių namų renovacijos programoms. Sutartis dėl daugiabučių namų projektų finansavimo Šiaulių bankas yra pasirašęs su įvairių Lietuvos miestų daugiabučių namų savininkų bendrijomis. Aktyviausios - Klaipėdos, Kauno ir Plungės daugiabučių namų bendrijos.

„Daugiabučių namų atnaujinimo programa kol kas nelabai aktyvi. Valstybei sumažinus kompensacijas, tačiau vis pasigirstant pažadams vėl jas padidinti, dalis daugiabučių namų delsė pradėti renovaciją. Gyventojų noras renovuoti būstą, ypač dėl kylančių šilumos kainų, akivaizdžiai didėja, ir jeigu Vyriausybė priims sprendimą padidinti paramą modernizavimo paskoloms bei labiau suderins patį daugiabučių namų modernizavimo mechanizmą, tai procesas gali pajudėti sparčiau“, - sako Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotojas Donatas Savickas.

Šiaulių bankas daugiabučių namų gyventojų investicijoms į energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones teikia ilgalaikes (iki 20 metų) paskolas. Šių kreditų palūkanos žemos, socialiai remtiniems žmonėms taikomos lengvatos. Daugiabučių namų modernizavimui pagal JESSICA programą teikiamų lengvatinių kreditų metinės palūkanos yra fiksuotos visam paskolos laikotarpiui ir siekia tik 3 procentus.

Pagal Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros (BUPA) pateiktus duomenis, modernizuotame daugiabutyje vidutiniškai suvartojama 40-50 proc. mažiau energijos.