Šiaulių bankas verslui paskolins dar 20 mln. eurų

2012-10-04

Šiaulių bankas ir Europos investicijų fondas (EIF) pasirašė bendradarbiavimo sutarties pratęsimą. Pagal šį susitarimą numatyta papildomai skirti 20 mln. eurų (69,06 mln. Lt) įvairiems smulkiojo ir vidutinio verslo projektams finansuoti.

Įgyvendindamas pasidalintos rizikos paskolų instrumentą pagal JEREMIE iniciatyvą, kuri Lietuvoje finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir nacionalinėmis lėšomis pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programą, Šiaulių bankas per ketverius metus smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms iš viso bus išskolinęs 80 mln. eurų (276,23 mln. Lt) - pusę šios sumos sudaro Šiaulių banko lėšos.

„Ilgalaikis Šiaulių banko bendradarbiavimas su Europos investicijų fondu ir JEREMIE iniciatyvos sėkmė liudija, kad ši partnerystė atitinka banko klientų reikmes bei lūkesčius, o bankui sudaro galimybes gerinti finansavimo sąlygas savo klientams, plėsti ryšius su potencialiais klientais, stiprinti banko pozicijas rinkoje ir skatinti šalies ūkio verslumą. Sulėtėjusios ekonomikos sąlygomis svarbu, kad šias paskolas gali gauti verslo įmonės, dirbančios įvairiose ūkio šakose ir visuose šalies regionuose“, - sako Šiaulių banko administracijos vadovas Audrius Žiugžda.

„Mes labai džiaugiamės pratęsdami bendradarbiavimą su Šiaulių banku, teikiant pasidalintos rizikos paskolas - tai leis bankui toliau didinti Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo kreditavimo apimtis, taip stiprinant Lietuvos ekonomiką“, - teigia Graham Cope, Regiono vadovas, EIF.

Europos investicijų fondas ir AB Šiaulių bankas bendradarbiavimo sutartį dėl smulkiojo ir vidutinio verslo kreditavimo Lietuvoje pasirašė 2010 m. sausio mėn. Šių metų rugsėjo pabaigoje pagal šią sutartį Šiaulių bankas buvo išdavęs beveik 200 paskolų už 40 mln. eurų ( virš 138 mln. Lt).

 


Apie Šiaulių banką
Didžiausias Šiaulių banko akcininkas - Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB), kurį valdo 63 valstybės, Europos Sąjunga (ES) ir Europos investicijų bankas (EIB). Šiaulių bankas savo veiklą orientuoja į smulkųjį ir vidutinį verslą bei finansinių paslaugų teikimą privatiems klientams. Bankas turi 54 teritorinius padalinius, kurie veikia visoje Lietuvoje.

Apie EIF
EIF pagrindinė misija - gerinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių finansavimą visoje Europoje. EIF kuria ir plėtoja specialiai šiam rinkos segmentui skirtus rizikos kapitalo ir garantijų instrumentus. Tokiu būdu EIF įgyvendina ES tikslus skatinti inovacijas, taikomuosius tyrimus ir plėtrą, verslumą, augimą ir užimtumą.

Apie JEREMIE
JEREMIE (angl. Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) - bendra Europos Komisijos (DG Regional Policy) ir Europos investicinio banko grupės iniciatyva, kurios tikslas - pagerinti galimybes įmonėms gauti išorinių finansavimo šaltinių panaudojant Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2007-2013 m. lėšas. JEREMIE sudaro sąlygas ES valstybėms narėms ir regionams dalį joms numatytų struktūrinių fondų ir nacionalinių lėšų panaudoti MVĮ finansavimui lanksčiu ir inovatyviu būdu.