Šiaulių bankas uždirbo 8,1mln. Lt grynojo pelno

2006-01-30

(mln. Lt)

 

2004 12 31

2005 12 31*

Pokytis %

Turtas

704,4

1039,0

47,5

Kreditai (grynąja verte)

417,7

659,1

57,8

Indėliai ir akredityvai

517,5

743,9

43,7

Akcininkų nuosavybė

67,4

90,2

33,8

Grynasis pelnas

6,513

8,103

24,4

*Duomenys neaudituoti

2005 metai Šiaulių bankui buvo sėkmingi – bankas sparčiai augo, įgyvendino užsibrėžtus tikslus, pasiekė ir viršijo planuotus rodiklius.

Neaudituotais duomenimis bankas uždirbo 8,1 mln. Lt grynojo pelno, 24,4 % daugiau nei 2004 metais. (Planuota uždirbti 7,8 mln. Lt).

Banko turtas per metus išaugo beveik pusantro karto ir perkopė 1 milijardą Lt. (Bankas planavo padidinti turtą iki 873 mln. Lt ir viršijo šį rodiklį 19 %).

Kreditų grynąja verte portfelis per 2005 metus padidėjo daugiau kaip pusantro karto – iki 659,1 mln. Lt. (Planuotas portfelio dydis – 557,5 mln. Lt). 78 % kreditų portfelio tenka smulkiajam ir vidutiniam verslui. SVV kreditų portfelį bankas praėjusiais metais padidino 58%.

Banke laikomų indėlių per metus padaugėjo 44% – iki 743,9 mln. Lt (Planuota - 675 mln.Lt).

Praėjusiais metais bankas sėkmingai išplatino 20 mln. Lt obligacijų emisiją.

“Sparčius augimo tempus užtikrino sėkmingai plėtojama į smulkųjį ir vidutinį verslą oprientuota banko veikla, nuoseklus kapitalo bazės stiprinimas. Reikšmingu postūmiu, jau duodančiu pirmuosius rezultatus, tapo Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko investicija į banko kapitalą ir dalyvavimas valdant banką” – pažymi banko valdybos pirmininkas administracijos vadovas Algirdas Butkus.

Akcinį kapitalą bankas per metus padidino 33,4 % - iki 74,72 mln. Lt. Akcininkų nuosavybė padidėjo 33,8% - iki 90,2 mln. Lt .

Bankas per 2006 metus planuoja uždirbti 12 mln. Lt grynojo pelno, t.y. 48 % daugiau negu praėjusiais metais.