Būkite budrūs: plinta sukčių laiškai, neva pasirašyti Šiaulių banko. Juose prašoma paspausti nurodą ir apsaugoti savo paskyrą. Šiaulių bankas tokių laiškų nesiunčia. Jokiu būdu nespauskite laiškuose pateiktos nuorodos.

Šiaulių bankas uždirbo 8,1mln. Lt grynojo pelno

2006-01-30

(mln. Lt)

 

2004 12 31

2005 12 31*

Pokytis %

Turtas

704,4

1039,0

47,5

Kreditai (grynąja verte)

417,7

659,1

57,8

Indėliai ir akredityvai

517,5

743,9

43,7

Akcininkų nuosavybė

67,4

90,2

33,8

Grynasis pelnas

6,513

8,103

24,4

*Duomenys neaudituoti

2005 metai Šiaulių bankui buvo sėkmingi – bankas sparčiai augo, įgyvendino užsibrėžtus tikslus, pasiekė ir viršijo planuotus rodiklius.

Neaudituotais duomenimis bankas uždirbo 8,1 mln. Lt grynojo pelno, 24,4 % daugiau nei 2004 metais. (Planuota uždirbti 7,8 mln. Lt).

Banko turtas per metus išaugo beveik pusantro karto ir perkopė 1 milijardą Lt. (Bankas planavo padidinti turtą iki 873 mln. Lt ir viršijo šį rodiklį 19 %).

Kreditų grynąja verte portfelis per 2005 metus padidėjo daugiau kaip pusantro karto – iki 659,1 mln. Lt. (Planuotas portfelio dydis – 557,5 mln. Lt). 78 % kreditų portfelio tenka smulkiajam ir vidutiniam verslui. SVV kreditų portfelį bankas praėjusiais metais padidino 58%.

Banke laikomų indėlių per metus padaugėjo 44% – iki 743,9 mln. Lt (Planuota - 675 mln.Lt).

Praėjusiais metais bankas sėkmingai išplatino 20 mln. Lt obligacijų emisiją.

“Sparčius augimo tempus užtikrino sėkmingai plėtojama į smulkųjį ir vidutinį verslą oprientuota banko veikla, nuoseklus kapitalo bazės stiprinimas. Reikšmingu postūmiu, jau duodančiu pirmuosius rezultatus, tapo Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko investicija į banko kapitalą ir dalyvavimas valdant banką” – pažymi banko valdybos pirmininkas administracijos vadovas Algirdas Butkus.

Akcinį kapitalą bankas per metus padidino 33,4 % - iki 74,72 mln. Lt. Akcininkų nuosavybė padidėjo 33,8% - iki 90,2 mln. Lt .

Bankas per 2006 metus planuoja uždirbti 12 mln. Lt grynojo pelno, t.y. 48 % daugiau negu praėjusiais metais.