Šiaulių bankas toliau teiks lengvatines paskolas žemės ūkiui

2011-01-13

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas (ŽŪPGF) patenkino Šiaulių banko paraišką tikslinėms paskoloms žemės ūkiui gauti ir su banku pasirašė naują sutartį dėl 1,34 mln. eurų (daugiau kaip 4,6 mln. litų) paskolos žemės ūkio valdoms modernizuoti. 

Gautas lėšas Šiaulių bankas tikisi išskolinti per metus. Paraiškas dėl šių kreditų gali teikti ūkininkai arba juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla arba žemės ūkio produktų gamyba bei paslaugų teikimu. Žemdirbiai lėšas galės panaudoti investiciniams projektams ir veiklos plėtrai finansuoti - naujai žemės ūkio technikai bei įrangai įsigyti, statybai, rekonstrukcijos darbams ir pan..

Kreditai žemės ūkio valdoms modernizuoti teikiami pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą finansų inžinerijos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas - parama paskolomis“. Kreditai teikiami tik eurais. Mažiausia kredito suma - 3000 eurų, didžiausia - 300 000 eurų. Vienas žemės ūkio subjektas gali gauti keletą kreditų, tačiau jie negali viršyti maksimalios kredito sumos, taip pat negali būti mažesni nei minimali kredito suma. Žemdirbiams teikiamiems kreditams bus taikomos lengvatinės palūkanos - nuo 3,85 proc.. Kreditus šiomis sąlygomis bus galima gauti ne ilgesniam kaip septynerių metų laikotarpiui.

Norėdami gauti kreditą, žemdirbiai turės pateikti bankui Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos išduotą pažymą, liudijančią, kad jų numatomos patirti išlaidos atitinka minėtos priemonės reikalavimus.

Nuo 2009 m. spalio iki 2010 m. spalio mėn. Šiaulių bankas, bendradarbiaudamas su Žemės ūkio paskolų garantijų fondu, žemės ūkio subjektams suteikė kreditų daugiau kaip už milijoną eurų.