Šiaulių bankas tęsia smulkiojo ir vidutinio verslo kreditavimą Lietuvoje

2011-12-01

Šiaulių bankas pasirašė sutarties pratęsimą su Europos investicijų fondu (EIF) dėl tolimesnio 20 mln. eurų vertės pasidalintos rizikos paskolų teikimo smulkioms ir vidutinėms įmonėms (SVV) Lietuvoje pagal JEREMIE iniciatyvą.

2010 metų pradžioje buvo pasirašytas pirminis šios iniciatyvos įgyvendinimo etapas leidęs Šiaulių bankui pagerinti SVV finansavimą. Šiuo metu sutartis yra pratęsta. Prie EIF suteiktos paskolos tokia pat dalimi (10 mln. eurų) prisideda ir Šiaulių bankas. Todėl Lietuvos mažoms ir vidutinėms įmonėms finansuoti per Šiaulių banką iš viso papildomai bus skirta 20 mln. eurų. 

„Atsižvelgiant į pastarojo laikotarpio įvykius Europos finansų sektoriuje, pratęsta sutartis Šiaulių bankui suteiks galimybę ir toliau remti smulkųjį ir vidutinį verslą bei skatinti ekonomikos augimą šalyje. Papildomai skirtos lėšos mums leis dar labiau pagerinti finansavimo galimybes ir padidinti skolinimą Lietuvos įmonėms“, - sako Šiaulių banko administracijos vadovas Audrius Žiugžda. 

Ši iniciatyva yra dalis JEREMIE kontroliuojančio fondo veiklos, kuri finansuojama iš ES struktūrinių fondų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą Lietuvoje 2007-2013 metais ir kuriai Lietuvos vyriausybės vardu vadovauja EIF. 

40 milijonų eurų (daugiau kaip 138 mln. litų) sutartį dėl verslo įmonių kreditavimo pagal JEREMIE iniciatyvą EIF ir Šiaulių bankas pradėjo įgyvendinti 2010 m. pradžioje. Per pirmuosius 18 mėnesių Šiaulių bankas suteikė paskolas daugiau kaip 150 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių, dirbančių įvairiose ūkio šakose visuose šalies regionuose. Sėkmingai įgyvendintas skolinimo procesas ir sąlygojo minėtos sutarties pratęsimą. 

Šiaulių bankas savo veiklą orientuoja į smulkųjį ir vidutinį verslą bei finansinių paslaugų teikimą privatiems klientams. Didžiausias Šiaulių banko akcininkas - Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB).