Šiaulių bankas teiks lengvatinius kreditus žemdirbiams

2009-10-15

Šiaulių bankas Žemės ūkio ministerijoje pasirašė sutartį su Paskolų fondu, kurį valdo UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondas“ (ŽŪPGF), dėl tikslinės paskolos, teikiant lengvatinius kreditus žemės ūkio sektoriui.

Pagal 2009 m. vasaros pabaigoje paskelbto konkurso rezultatus Šiaulių bankas pasiūlė vienas iš palankiausių sąlygų, suteikdamas žemdirbiams galimybę gauti paskolą mažesnėmis nei rinkoje palūkanomis.

Bankas tikslinės paskolos lėšas - 2,4 mln. eurų - planuoja išskolinti per 12 mėnesių nuo tos dienos, kai Paskolų fondas perves lėšas. Paraiškas dėl šių kreditų gali teikti ūkininkai arba žemės ūkio veikla bei žemės ūkio produktų perdirbimu užsiimantys juridiniai asmenys. Bus finansuojami tik investiciniai projektai. Kreditai nebus skiriami kredito gavėjo apyvartinėms lėšoms papildyti ar įsipareigojimams bankams padengti. Lengvatiniai kreditai žemės ūkio veiklos subjektams bus teikiami tik eurais. Jiems nustatytos kintamos palūkanų normos, kurios bus skaičiuojamos pagal šešių mėnesių EURIBOR dydį ir per visą paskolos laikotarpį neviršys 5,4 proc..

„Žemės ūkio veiklos sektorius - dar viena sritis, kurioje bankas turės galimybę teikti kreditus su palankiomis palūkanomis ir banko marža. Banko ir kaimo verslininkų bendradarbiavimas leis suintensyvinti žemės ūkio plėtrą, palengvinti ekonominę situaciją ir atskiriems ūkininkams, ir perdirbimo įmonėms. Laukiame žemdirbių ir tikime, kad gauti kreditai bus stiprus impulsas jų investiciniams planams realizuoti, o bankas turės galimybę toliau gilinti savo patirtį, kredituojant žemės ūkį“, - sakė Šiaulių banko valdybos pirmininko pavaduotojas Donatas Savickas.

Šiuos kreditus bankas teiks pagal dvi Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemones: pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ paskolos dydis svyruos nuo 3 tūkst. eurų (10,4 tūkst. litų) iki 300 tūkst. eurų (1 mln. 36 tūkst. litų), o pagal priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ nustatytas tik maksimalus paskolos dydis - 4 mln. eurų (13,8 mln. litų). Kreditai bus teikiami ir pieno kooperacijai skatinti - jų suma vienam pareiškėjui negalės būti didesnė negu 10 mln. eurų (34,5 mln. litų). Kreditų skaičius vienam kredito gavėjui neribojamas. Šiaulių bankas šiems kreditams taikys tik vieną - administravimo mokestį, kuris neviršys 0,5 proc. nuo paskolos dydžio.

Kreditas projekto įgyvendinimui galės būti suteiktas ne ilgesniam kaip septynerių metų terminui (pieno kooperacijai - dešimčiai metų). Norėdami gauti kreditą, žemdirbiai turės pateikti bankui Nacionalinės mokėjimo agentūros išduotą pažymą, kad jo pageidaujamos paskolos apimtis ir numatomos išlaidos atitinka KPP priemonėse apibrėžtus reikalavimus. Atsakymas dėl paskolos teikimo pareiškėjui bus duotas ne vėliau kaip per du mėnesius.

Pirmajame etape - 2009 metams - aštuoniems konkurse laimėjusiems bankams skirta 100 mln. litų suma, kuri lengvatinėmis sąlygomis bus perskolinta žemdirbiams ir perdirbimo įmonėms.

Šiaulių bankas yra laimėjęs konkursus ir šiuo metu valstybės remiamus kreditus teikia ir kitiems ūkio subjektams. Bankas sėkmingai jau išdalino pirmojo etapo valstybės remiamus mažus kreditus smulkiajam verslui - kreditų suteikta už 8,7 mln. litų. Smulkiojo ir vidutinio verslo kreditavimas toliau vyksta pagal priemonę „Mažų kreditų teikimas - 2 etapas“ bei iš Atviro kreditų fondo (AKF) lėšų - šie valstybės  remiami maži kreditai ir kreditai iš AKF teikiami, bendradarbiaujant su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Nuo ateinančios savaitės Šiaulių bankas taip pat pradės skolinti valstybės remiamus kreditus studentams.