Šiaulių bankas studentams palankiomis sąlygomis teikia valstybės remiamas paskolas

2012-10-18

Nuo š. m. spalio 18 d., Valstybės studijų fondui paskelbus sąrašą studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, studentai gali kreiptis į Šiaulių banką ir pasirašyti sutartis dėl paskolos.

Šiaulių bankas, laimėjęs LR Finansų ministerijos skelbtą konkursą, šį rudenį studentams itin palankiomis sąlygomis teiks valstybės remiamus kreditus studijų kainai, gyvenimo išlaidoms arba dalinėms studijoms užsienyje apmokėti.

Imantiems studijų kreditus Šiaulių banke, nebus taikomi dokumentų analizės, administravimo, įsipareigojimo mokesčiai. Kredito metines palūkanas, kurias sudarys 3 mėn. VILIBOR + 2,2 proc. banko marža, studentai mokės kas mėnesį, pradedant iš karto po pirmosios paskolos dalies išmokėjimo. Visa kredito suma grąžinama per 15 metų, pradėjus mokėti praėjus vieneriems metams po studijų baigimo arba studijų nutraukimo, o nusprendusiems kreditą grąžinti anksčiau nustatyto termino,  Šiaulių bankas suteikia tokią galimybę - už tai nebus taikomi jokie papildomi mokesčiai.

Studentams bankas nemokamai išduos mokėjimo korteles, į kurias bus pervestos lėšos gyvenimo išlaidoms ar dalinėms studijoms užsienyje finansuoti, o kredito studijų įmokai apmokėti sumą Šiaulių bankas tiesiogiai perves mokslo įstaigai.

Dėl studijų kredito į Šiaulių banką galima kreiptis iki š. m. lapkričio 15 d. Pirmoji paskolos dalis bus išmokėta per tris darbo dienas nuo valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo.

Atvykdami į artimiausią Šiaulių banko skyrių, studentai su savimi privalo turėti asmens dokumentą. Jei į banką negali kreiptis pats studentas, tai gali padaryti jo įgaliotas asmuo, pateikdamas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.