Šiaulių bankas sėkmingai pradėjo metus

2012-04-19

Šiaulių bankas per 2012 m. tris mėnesius uždirbo 3,3 mln. litų neaudituoto grynojo pelno - tai 59 proc. geresnis rezultatas palyginti su paskutiniu 2011 m. ketvirčiu. Banko grupės šių metų pirmojo ketvirčio neaudituotas grynasis pelnas - beveik 3,5 mln. litų.

„Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, banko ketvirčio grynasis pelnas išaugo 7,8 proc., o veiklos pelnas prieš pelno mokestį ir specialiuosius atidėjinius daugiau nei dukart viršijo praėjusių metų atitinkamo laikotarpio veiklos rezultatą. Įvertinus tai, kad dėl besitęsiančios euro zonos šalių ekonomikų krizės Lietuvos ūkio augimas išlieka lėtas, mūsų banko pirmojo ketvirčio rezultatai nuteikia optimistiškai“, - sako Šiaulių banko administracijos vadovas Audrius Žiugžda. Jo žodžius iliustruoja nuo 2011 m. pirmojo ketvirčio pabaigos iki šių metų kovo pabaigos beveik 20 tūkstančių, t.y. iki 149 tūkstančių, padidėjęs Šiaulių banko klientų skaičius: privačių klientų skaičius augo 15,2 proc., verslo klientų - 17,2 proc.

Palyginti su 2011 m. pirmojo ketvirčio rezultatu, šių metų sausio-kovo mėnesiais Šiaulių banko veiklos pajamos padidėjo 50 proc. ir siekė 17,4 mln. litų. Daugiausiai įtakos pajamų prieaugiui turėjo 51 proc. išaugusios grynosios palūkanų pajamos ir tiek pat procentų didėjęs grynasis pelnas iš operacijų užsienio valiuta. A. Žiugždos teigimu, šių pajamų augimui įtaką darė išaugęs klientų skaičius ir padidėjusios verslo apimtys. Tradiciškai pasyvesnis pirmasis metų ketvirtis nulėmė 5,5 proc. mažesnes grynųjų paslaugų ir komisinių pajamas - jų bankas uždirbo beveik 1,8 mln. litų. Banko išlaidos, palyginti su 2011 m. pirmuoju ketvirčiu, padidėjo 23 proc. ir sudarė 10 mln. litų. Išlaidų ir pajamų santykis per metus pagerėjo nuo 69,06 proc. iki 56,27 procento. Ir toliau bankas didelį dėmesį skyrė paskolų portfelio kokybei. Per 2012 m. pirmąjį ketvirtį papildomai sudaryta beveik 3,7 mln. litų atidėjinių.

Nuo metų pradžios Šiaulių banko turtas išaugo 25 mln. litų, iki 2,76 mlrd. litų. Per paskutinius dvylika mėnesių turtas padidėjo 265 mln. litų arba 10,7 proc. Šių metų kovo pabaigoje banko išduotų paskolų portfelis sudarė beveik 2,1 mlrd. litų ir buvo 21 proc. didesnis nei 2011 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje. O per pirmus tris šių metų mėnesius klientams suteiktų paskolų suma išaugo 1,3 proc. (26 mln. litų), tuo tarpu bankinio sektoriaus paskolų portfelis toliau mažėjo. Per pirmus tris šių metų mėnesius sparčiai augo ir banko indėlių portfelis - klientų patikėtų indėlių suma padidėjo 3,3 proc., iki 1,96 mlrd. litų. Palyginti su 2011 m. atitinkamu laikotarpiu indėlių suma banke padidėjo 10,5 proc. (arba 185,8 mln. litų). Skolos vertybinių popierių portfelį bankas nuo metų pradžios padidino 6 proc., iki 371 mln. litų.

Aktyviai plėsdamas elektroninės bankininkystės paslaugas, Šiaulių bankas per metus iki 2012 m. kovo 31 d. daugiau kaip trečdaliu (37 proc.) padidino „SB linijos“ klientų skaičių - iki 67 tūkstančių. Bankas 2012 m. pirmojo ketvirčio pabaigoje buvo išdavęs daugiau kaip 55 tūkstančius mokėjimo kortelių - 26,4 proc. daugiau negu pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Šiaulių banko klientai gali naudotis 270 bankomatų 47 Lietuvos miestuose ir miesteliuose, įskaitant bendrą bankų bankomatų tinklą.