Šiaulių bankas rengia dviejų mėnesių seminarų ciklą verslo atstovams

2010-09-21
Šiaulių bankas š. m. rugsėjo - lapkričio mėnesiais kartu su partneriais - regionų pramonės, prekybos ir amatų rūmais, savivaldybėmis, verslo informaciniais centrais, VšĮ „Lietuvos inovacijų centru“, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ir Europos investicijų fondu - Lietuvos miestuose organizuoja nemokamą seminarų ciklą smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) atstovams.
Seminarų metu Šiaulių banko atstovai verslininkus supažindins su verslo finansavimo galimybėmis, panaudojant valstybės remiamus pirmojo ir antrojo etapų mažus kreditus, taip pat su Europos investicijų fondo JEREMIE iniciatyva, kurios tikslas teikti pasidalintos rizikos kreditus SVV ir gerinti įmonėms sąlygas gauti lėšų iš papildomų finansavimo šaltinių.

„Seminarai skirti Lietuvos verslo atstovams, kurie nori plačiau susipažinti su kreditavimo galimybėmis, aktyviau naudotis valstybės remiamais kreditais bei plėtoti verslą, didinant konkurencingumą vidaus bei tarptautinėje rinkoje. Šiandieninėje situacijoje labai svarbu padėti tiems, kurie nori pradėti verslą, bet stokoja informacijos apie realias galimybes, kaip tai padaryti. Seminarų metu skatinsime verslininkus dirbti savarankiškai, į pagalbą pasitelkiant naujas finansų inžinerijos priemones. Verslininkai bus supažindinami su kreditavimo galimybėmis bei sąlygomis, valstybės parama pradedantiesiems verslą“, - sakė Šiaulių banko verslo ir mažmeninės bankininkystės Vilniaus regiono vadovas Viktoras Budraitis.

Organizuojamų seminarų tikslas - skatinti verslumą bei jo efektyvumą, verslininkų užimtumą, naujų darbo vietų kūrimą. Šiuose seminaruose pranešimus apie verslo skatinimo galimybes, valstybės, savivaldybių paramos programas, verslo finansavimo galimybes, panaudojant INVEGOS garantijas, skaitys ne tik Šiaulių banko, bet ir atskirų savivaldybių, INVEGOS, Europos investicijų fondo, Lietuvos inovacijų centro atstovai.

Seminarai vyks Ukmergėje, Mažeikiuose, Marijampolėje, Kaune, Kėdainiuose, Jonavoje, Utenoje, Visagine, Panevėžyje, Kelmėje, Tauragėje, Klaipėdoje, Telšiuose, Birštone bei Šiauliuose.